Wszystkie media


Wyniki 401 do 450 z 466     » Tylko miniatury

    «cofnij «1 ... 5 6 7 8 9 10 dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
401
tor
tor
 
 
402
Umowa dotycząca majątku Szewce Nadolne między braćmi Stanisławem i Andrzejem Podczaskimi, synami nieżyjącego Pawła. (fragment). Umowa z 1682 r.
Umowa dotycząca majątku Szewce Nadolne między braćmi Stanisławem i Andrzejem Podczaskimi, synami nieżyjącego Pawła. (fragment). Umowa z 1682 r.
Podczascy między sobą utwierdzają
Wobec urzędu starostwa i akt niniejszych grodzkich Stanisław z jednej i Andrzej z drugiej strony Podczascy bracia między sobą rodzeni, zmarłego szlachetnie urodzonego Pawła Podczaskiego synowie, pozostając zdrowi umysłem i ciałem, odstępując od własnego prawa ziemskiego, i jakiejkolwiek im przysługującej jurysdykcji, niniejszym zaś pismem jurysdykcji grodzkiej starostwa łęczyckiego siebie wraz z dobrami swoimi i następcami swoimi – w tym co się tyczy niniejszego aktu – się poddając i podporządkowując,jawnie, dobrowolnie i publicznie każdy z nich oświadczył, i każdy z nich odnośnie tego, co jego dotyczy,oświadczył, że oni wzajemną wobec siebie określoną umowę, odnośnie dóbr swoich wszystkich ogółem i jakichkolwiek sum pieniędzy, które mają lub mieć będą, między składającymi oświadczenie tytułem odstąpienia dóbr i udziałów we wsi Szewce Nadolne się znajdujących, i odnośnie innych warunków w tejże umowie opisanych, daną i sporządzoną w tejże wsi Szewce Nadolne dnia 19 czerwca roku bieżącego,a aprobująca poprzednią umowę tym tytułem spisaną, sporządzoną i rękoma własnymi sporządzających oświadczenie podpisaną, a pod wadium 2000 florenów polskich utwierdzoną, we wszystkich tejże umowy warunkach, punktach, klauzulach, artykułach, zobowiązaniach, pod groźbą uiszczenia wadium, co do powinności ją zachować, wypełnić, jej przestrzegać, i do paznokcia [idiom oznaczający „we wszystkich drobiazgach”] – jak to się mówi – wykonać się zobowiązują, pod wadium 20000 florenów polskich, które ma być nieodwołanie uiszczone w przypadku niewypełnienia; bez unikania żadnej kary wymaganej odnośnie tego, o czym była mowa; za niewypełnienie, teraz i w przyszłości, tego wszystkiego, o czym była mowa, wadium ma być uiszczane, ilekroć jedna strona przeciw drugiej, w tym o czym była mowa, działa,przez pozwanego przez stronę, która wszystko, o czym była mowa, wypełnia; z odrzuceniem od razu jakiejkolwiek przysługującej im [stronom] jurysdykcji, przed niniejszym urzędem starostwa grodzkiego łęczyckiego, któremu mianowicie odpowiedzieć już od raz się poddają i podporządkowują, w pierwszy terminie pozwu, jako terminie zawitym, stawić się, prawu być posłusznym, odpowiadać, od nakazu przed urząd naznaczonego nie odstępując, zadość uczynić, i na wszystko się zgodzić, wraz ze swoimi następcami się zobowiązują. Wyrzekają się w tym zakresie wszelkich ogółem odroczeń, prawnych przeszkód, sporów,wyjątków, protestacji, uchyleń, sprzeciwów, apelacji, jakiegokolwiek ścigania, i jakiejkolwiek ogółem prawnej zwłoki i prolongacji, za pomocą których wolno się prawu opierać i się bronić; i nie będą, oni i ich następcy, próbować żadnej w zupełności przeszkody prawnej ku pomocy przeciw niniejszemu zapisowi, pod groźbą utraty sprawy swojej i swoich następców. 
 
403
Umowa dożywocia między małżonkami Wojciechem Podczaskim i Agnieszką Dąbrowską (początkowy fragment)- 1720 r.
Umowa dożywocia między małżonkami Wojciechem Podczaskim i Agnieszką Dąbrowską (początkowy fragment)- 1720 r.
 
 
404
Umowa między braćmi Wojciechem, Błażejem, Urbanem Podczaskimi i Józefem Gumińskim - 1790 r.
Umowa między braćmi Wojciechem, Błażejem, Urbanem Podczaskimi i Józefem Gumińskim - 1790 r.
Szlachetni Wojciech i Błażej bracia między sobą rodzeni Podczascy, ze zmarłego szlachetnego Wojciecha Podczaskiego wraz ze zmarłą szlachetną Agatą Dąbrowską w pierwszym [małżeństwie], i Urban Podczaski ze zmarłego szlachetnego Wojciecha wraz ze zmarłą szlachetną Anną Leśniewską w drugim małżeństwie zrodzone dzieci, Teresa szlachetnego Marcina Łukomskiego, Katarzyna szlachetnego Piotra Stodoskiego, małżonki Zdzienickie, ze zmarłego szlachetnego Sebastiana Zdzienickiego wraz ze zmarłą szlachetną Katarzyną Dąbrowską małżonków zrodzone córki, działając z asystencją [prawną] obecnych małżonków swoich, zaś Piotra Dąbrowskiego i Marianny Mniewskiej małżonków prawowitych wnuki i wnuczki, czwartej części udziału w dobrach Okoleniec w województwie i powiecie łęczyckim położonych, dziedzice i prawodawcy, z jednej strony, i Józef Gumiński ze zmarłego szlachetnego Łukasza Gumińskiego ze zmarłą szlachetną Marianną Ogorzelewską w małżeństwie zrodzony syn szlachetnego, zaś zmarłego Marcina Gumińskiego i Magdaleny Trzaskowskiej małżonków wnuk, w imieniu swoim i szlachetnych Wincentego, Michała, Kazimierza, i Apolonii braci i siostry między sobą rodzonych, z ich upoważnienia działając, z drugiej strony, zdrowi przystępując, każda ze strony odnośnie tego, co jej dotyczy, oświadczyła że oni wynagrodzenie [wyrównanie] dokonane tegoż dnia dzisiejszego w Łęczycy tytułem odstąpienia tejże czwartej części udziału w dobrach w Okoleńcu położonych, i zrzeczenia się praw, między nimi spisane, pod wadium w sumie 25000 florenów polskich i pod rygorem prawa, we wszystkich tegoż wynagrodzenia punktach, klauzulach, artykułach, należnościach i zobowiązaniach, aprobują, uznają za ważne i jemu się podporządkują, taką samą zaś sumę i karę prawem uiści strona pozwana w sądzie ziemi łęczyckiej [ostatni wers mało czytelny, potem następują podpisy po polsku] 
 
405
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
406
Uwagi
Uwagi
 
 
407
Ułan Krechowiecki  i panny
Ułan Krechowiecki i panny
Ułan Zygmunt Jacek Kasperkiewicz na urlopie w majątku. Zdjęcie ok. 1919 r.  
 
408
Volumina legum - fragment z 1577 r.
Volumina legum - fragment z 1577 r.
Fragment spisu poborców podatkowych wpisu w Księgach grodzkich łęczyckich zaczerpniętego z Volumina legum- "Uniwersału podatkowego Roku Pańskiego 1577". W "Uniwersale" spisanym w języku polskim poborcą podatkowym ziemi gostynińskiej był Bartosz Podczaski - można wnioskować, że Bartłomiej Podczaski używał imienia Bartosz. 
 
409
W ogrodzie
W ogrodzie
W ogrodzie rodziny Łysakowskich przy ul.Kartuskiej. W głębi kamienica p. Wojciechowskiego przy ul. Warmińskiej 18. 
 
410
Wacław Lewandowski
Wacław Lewandowski
 
 
411
Walerian Giedrojć
Walerian Giedrojć
 
 
412
wał
wał
 
 
413
Wieczorne dyskusje
Wieczorne dyskusje
 
 
414
Wieczorne rozmowy
Wieczorne rozmowy
 
 
415
Wigilia Bożego Narodzenia 1977 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1977 r.
 
 
416
Wigilia Bożego Narodzenia 1979 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1979 r.
 
 
417
Wigilia Bożego Narodzenia 1982 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1982 r.
 
 
418
Wigilia Bożego Narodzenia 1983 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1983 r.
 
 
419
Wigilia Bożego Narodzenia 1990 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1990 r.
 
 
420
Wigilia Bożego Narodzenia 1993 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1993 r.
 
 
421
Wigilia Bożego Narodzenia 1994 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1994 r.
 
 
422
Wigilia Bożego Narodzenia 1995 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1995 r.
 
 
423
Wigilia Bożego Narodzenia 1996 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1996 r.
 
 
424
Wigilia Bożego Narodzenia 1997 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1997 r.
 
 
425
Wigilia Bożego Narodzenia 1999 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1999 r.
 
 
426
Wigilia Bożego Narodzenia 2000 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2000 r.
 
 
427
Wigilia Bożego Narodzenia 2001 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2001 r.
 
 
428
Wigilia Bożego Narodzenia 2002 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2002 r.
 
 
429
Wigilia Bożego Narodzenia 2003 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2003 r.
 
 
430
Wigilia Bożego Narodzenia 2004 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2004 r.
 
 
431
Wigilia Bożego Narodzenia 2005 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2005 r.
 
 
432
Wigilia Bożego Narodzenia 2006 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2006 r.
 
 
433
Wigilia Bożego Narodzenia 2007 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2007 r.
 
 
434
Wigilia Bożego Narodzenia 2008 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2008 r.
 
 
435
Wigilia Bożego Narodzenia 2009 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2009 r.
 
 
436
Wigilia Bożego Narodzenia 2010 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2010 r.
 
 
437
Wigilia Bożego Narodzenia 2011 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2011 r.
 
 
438
Wigilia Bożego Narodzenia 2012 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2012 r.
 
 
439
Wigilia Bożego Narodzenia 2013 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2013 r.
 
 
440
Wigilia Bożego Narodzenia 2014 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2014 r.
 
 
441
Wigilia Bożego Narodzenia 2015 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2015 r.
 
 
442
Wigilia Bożego Narodzenia 2016 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2016 r.
 
 
443
Wigilia Bożego Narodzenia 2017 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2017 r.
 
 
444
Wincenty Kowalczyk
Wincenty Kowalczyk
 
 
445
Wyjazd do Częstochowy
Wyjazd do Częstochowy
 
 
446
Wyjazd na front
Wyjazd na front
Wyjazd na front wojny z bolszewikami 1919r. Pierwszy z prawej - Stefan Kasperkiewicz. Na tej wojnie - zaginął bez wieści.  
 
447
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
448
Władysław Kiński
Władysław Kiński
 
 
449
Władysław Podczaski
Władysław Podczaski
Tablica w kościele w Ociążu, w którym pochowano Władysława Podczaskiego 
 
450
Władysław Sypuła
Władysław Sypuła
 
 

    «cofnij «1 ... 5 6 7 8 9 10 dalej»