Wszystkie media


Wyniki 401 do 450 z 486     » Tylko miniatury

    «cofnij «1 ... 5 6 7 8 9 10 dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
401
Tablica nagrobna Stanisława Podczaskiego
Tablica nagrobna Stanisława Podczaskiego
Tablica nagrobna Stanisława Podczaskiego na cmentarzu w Białymstoku 
 
402
Tablica w kościele w Sarnakach
Tablica w kościele w Sarnakach
Bronisław Podczaski  
 
403
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
404
Tadeusz Kowalczyk
Tadeusz Kowalczyk
 
 
405
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
406
Tadeusz Orzechowski
Tadeusz Orzechowski
 
 
407
Tadeusz Przytulski
Tadeusz Przytulski
 
 
408
Tekla Podczaska
Tekla Podczaska
Tablica w kościele w Lipowcu Kościelnym 
 
409
Teodor, Zofia, Wanda Podczascy
Teodor, Zofia, Wanda Podczascy
Grobowiec rodziny Podczaskich na Powązkach w Warszawie 
 
410
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
411
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
412
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
413
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
414
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
415
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
416
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
417
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
418
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
419
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
420
tor
tor
 
 
421
Umowa dotycząca majątku Szewce Nadolne między braćmi Stanisławem i Andrzejem Podczaskimi, synami nieżyjącego Pawła. (fragment). Umowa z 1682 r.
Umowa dotycząca majątku Szewce Nadolne między braćmi Stanisławem i Andrzejem Podczaskimi, synami nieżyjącego Pawła. (fragment). Umowa z 1682 r.
Podczascy między sobą utwierdzają
Wobec urzędu starostwa i akt niniejszych grodzkich Stanisław z jednej i Andrzej z drugiej strony Podczascy bracia między sobą rodzeni, zmarłego szlachetnie urodzonego Pawła Podczaskiego synowie, pozostając zdrowi umysłem i ciałem, odstępując od własnego prawa ziemskiego, i jakiejkolwiek im przysługującej jurysdykcji, niniejszym zaś pismem jurysdykcji grodzkiej starostwa łęczyckiego siebie wraz z dobrami swoimi i następcami swoimi – w tym co się tyczy niniejszego aktu – się poddając i podporządkowując,jawnie, dobrowolnie i publicznie każdy z nich oświadczył, i każdy z nich odnośnie tego, co jego dotyczy,oświadczył, że oni wzajemną wobec siebie określoną umowę, odnośnie dóbr swoich wszystkich ogółem i jakichkolwiek sum pieniędzy, które mają lub mieć będą, między składającymi oświadczenie tytułem odstąpienia dóbr i udziałów we wsi Szewce Nadolne się znajdujących, i odnośnie innych warunków w tejże umowie opisanych, daną i sporządzoną w tejże wsi Szewce Nadolne dnia 19 czerwca roku bieżącego,a aprobująca poprzednią umowę tym tytułem spisaną, sporządzoną i rękoma własnymi sporządzających oświadczenie podpisaną, a pod wadium 2000 florenów polskich utwierdzoną, we wszystkich tejże umowy warunkach, punktach, klauzulach, artykułach, zobowiązaniach, pod groźbą uiszczenia wadium, co do powinności ją zachować, wypełnić, jej przestrzegać, i do paznokcia [idiom oznaczający „we wszystkich drobiazgach”] – jak to się mówi – wykonać się zobowiązują, pod wadium 20000 florenów polskich, które ma być nieodwołanie uiszczone w przypadku niewypełnienia; bez unikania żadnej kary wymaganej odnośnie tego, o czym była mowa; za niewypełnienie, teraz i w przyszłości, tego wszystkiego, o czym była mowa, wadium ma być uiszczane, ilekroć jedna strona przeciw drugiej, w tym o czym była mowa, działa,przez pozwanego przez stronę, która wszystko, o czym była mowa, wypełnia; z odrzuceniem od razu jakiejkolwiek przysługującej im [stronom] jurysdykcji, przed niniejszym urzędem starostwa grodzkiego łęczyckiego, któremu mianowicie odpowiedzieć już od raz się poddają i podporządkowują, w pierwszy terminie pozwu, jako terminie zawitym, stawić się, prawu być posłusznym, odpowiadać, od nakazu przed urząd naznaczonego nie odstępując, zadość uczynić, i na wszystko się zgodzić, wraz ze swoimi następcami się zobowiązują. Wyrzekają się w tym zakresie wszelkich ogółem odroczeń, prawnych przeszkód, sporów,wyjątków, protestacji, uchyleń, sprzeciwów, apelacji, jakiegokolwiek ścigania, i jakiejkolwiek ogółem prawnej zwłoki i prolongacji, za pomocą których wolno się prawu opierać i się bronić; i nie będą, oni i ich następcy, próbować żadnej w zupełności przeszkody prawnej ku pomocy przeciw niniejszemu zapisowi, pod groźbą utraty sprawy swojej i swoich następców. 
 
422
Umowa dożywocia między małżonkami Wojciechem Podczaskim i Agnieszką Dąbrowską (początkowy fragment)- 1720 r.
Umowa dożywocia między małżonkami Wojciechem Podczaskim i Agnieszką Dąbrowską (początkowy fragment)- 1720 r.
 
 
423
Umowa między braćmi Wojciechem, Błażejem, Urbanem Podczaskimi i Józefem Gumińskim - 1790 r.
Umowa między braćmi Wojciechem, Błażejem, Urbanem Podczaskimi i Józefem Gumińskim - 1790 r.
Szlachetni Wojciech i Błażej bracia między sobą rodzeni Podczascy, ze zmarłego szlachetnego Wojciecha Podczaskiego wraz ze zmarłą szlachetną Agatą Dąbrowską w pierwszym [małżeństwie], i Urban Podczaski ze zmarłego szlachetnego Wojciecha wraz ze zmarłą szlachetną Anną Leśniewską w drugim małżeństwie zrodzone dzieci, Teresa szlachetnego Marcina Łukomskiego, Katarzyna szlachetnego Piotra Stodoskiego, małżonki Zdzienickie, ze zmarłego szlachetnego Sebastiana Zdzienickiego wraz ze zmarłą szlachetną Katarzyną Dąbrowską małżonków zrodzone córki, działając z asystencją [prawną] obecnych małżonków swoich, zaś Piotra Dąbrowskiego i Marianny Mniewskiej małżonków prawowitych wnuki i wnuczki, czwartej części udziału w dobrach Okoleniec w województwie i powiecie łęczyckim położonych, dziedzice i prawodawcy, z jednej strony, i Józef Gumiński ze zmarłego szlachetnego Łukasza Gumińskiego ze zmarłą szlachetną Marianną Ogorzelewską w małżeństwie zrodzony syn szlachetnego, zaś zmarłego Marcina Gumińskiego i Magdaleny Trzaskowskiej małżonków wnuk, w imieniu swoim i szlachetnych Wincentego, Michała, Kazimierza, i Apolonii braci i siostry między sobą rodzonych, z ich upoważnienia działając, z drugiej strony, zdrowi przystępując, każda ze strony odnośnie tego, co jej dotyczy, oświadczyła że oni wynagrodzenie [wyrównanie] dokonane tegoż dnia dzisiejszego w Łęczycy tytułem odstąpienia tejże czwartej części udziału w dobrach w Okoleńcu położonych, i zrzeczenia się praw, między nimi spisane, pod wadium w sumie 25000 florenów polskich i pod rygorem prawa, we wszystkich tegoż wynagrodzenia punktach, klauzulach, artykułach, należnościach i zobowiązaniach, aprobują, uznają za ważne i jemu się podporządkują, taką samą zaś sumę i karę prawem uiści strona pozwana w sądzie ziemi łęczyckiej [ostatni wers mało czytelny, potem następują podpisy po polsku] 
 
424
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
425
Uwagi
Uwagi
 
 
426
Ułan Krechowiecki  i panny
Ułan Krechowiecki i panny
Ułan Zygmunt Jacek Kasperkiewicz na urlopie w majątku. Zdjęcie ok. 1919 r.  
 
427
Volumina legum - fragment z 1577 r.
Volumina legum - fragment z 1577 r.
Fragment spisu poborców podatkowych wpisu w Księgach grodzkich łęczyckich zaczerpniętego z Volumina legum- "Uniwersału podatkowego Roku Pańskiego 1577". W "Uniwersale" spisanym w języku polskim poborcą podatkowym ziemi gostynińskiej był Bartosz Podczaski - można wnioskować, że Bartłomiej Podczaski używał imienia Bartosz. 
 
428
W ogrodzie
W ogrodzie
W ogrodzie rodziny Łysakowskich przy ul.Kartuskiej. W głębi kamienica p. Wojciechowskiego przy ul. Warmińskiej 18. 
 
429
Walerian Giedrojć
Walerian Giedrojć
 
 
430
wał
wał
 
 
431
Wieczorne dyskusje
Wieczorne dyskusje
 
 
432
Wieczorne rozmowy
Wieczorne rozmowy
 
 
433
Wigilia Bożego Narodzenia 1977 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1977 r.
 
 
434
Wigilia Bożego Narodzenia 1979 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1979 r.
 
 
435
Wigilia Bożego Narodzenia 1982 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1982 r.
 
 
436
Wigilia Bożego Narodzenia 1983 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1983 r.
 
 
437
Wigilia Bożego Narodzenia 1990 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1990 r.
 
 
438
Wigilia Bożego Narodzenia 1993 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1993 r.
 
 
439
Wigilia Bożego Narodzenia 1994 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1994 r.
 
 
440
Wigilia Bożego Narodzenia 1995 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1995 r.
 
 
441
Wigilia Bożego Narodzenia 1996 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1996 r.
 
 
442
Wigilia Bożego Narodzenia 1997 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1997 r.
 
 
443
Wigilia Bożego Narodzenia 1999 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 1999 r.
 
 
444
Wigilia Bożego Narodzenia 2000 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2000 r.
 
 
445
Wigilia Bożego Narodzenia 2001 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2001 r.
 
 
446
Wigilia Bożego Narodzenia 2002 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2002 r.
 
 
447
Wigilia Bożego Narodzenia 2003 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2003 r.
 
 
448
Wigilia Bożego Narodzenia 2004 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2004 r.
 
 
449
Wigilia Bożego Narodzenia 2005 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2005 r.
 
 
450
Wigilia Bożego Narodzenia 2006 r.
Wigilia Bożego Narodzenia 2006 r.
 
 

    «cofnij «1 ... 5 6 7 8 9 10 dalej»