Wszystkie media


Wyniki 51 do 100 z 506     » Tylko miniatury

    «cofnij 1 2 3 4 5 6 ... 11» dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
51
Akt zgonu Stanisława Kąsinowskiego
Akt zgonu Stanisława Kąsinowskiego
 
 
52
Akt zgonu Wojciecha Podczaskiego. 11 lipca 1793 r.
Akt zgonu Wojciecha Podczaskiego. 11 lipca 1793 r.
 
 
53
Akt zrzeczenia się roszczeń przez Jadwigę Strusińską, żonę Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja, na rzecz braci Pawła i Wojciecha Strusińskich. 1603 r.
Akt zrzeczenia się roszczeń przez Jadwigę Strusińską, żonę Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja, na rzecz braci Pawła i Wojciecha Strusińskich. 1603 r.
Wobec urzędu i akt niniejszych grodzkich łęczyckich osobiście się stawiając tam sama szlachetna Jadwiga Strusińska, małżonka prawowita szlachetnego Wawrzyńca, syna zmarłego szlachetnego Bartłomieja Podczaskiego, notariusza ziemi gostynińskiej, wraz z asystencją osobistą tegoż męża swojego, i jego zgodą na rzeczy, o których mowa poniżej, pozostając zdrowa, odstępując, w tym względzie [tj. sprawy, o której traktuje dokument] od wszelkiego prawa i jurysdykcji sobie przysługujących, zaś tej grodzkiej łęczyckiej jurysdykcji, odnośnie tego aktu [prawnego], się poddając, publicznie i dobrowolnie oświadczyła, że szlachetni Paweł i Wojciech Strusińscy, synowie szlachetnego Marcina Strusińskiego bracia rodzeni, jej odnośnie posagu i parafernaliów [osobisty majątek żony, wzięty z domu rodzinnego, a niewchodzący w skład posagu], które jej się zgodnie z prawem z dóbr ojcowskich i matczynych należą, w pełni zadość uczynili, i że od tychże braci, na mocy czynności prawnej każdego z nich jako posag i parafernalia wystarczająco otrzymała, z czego ich kwituje [zwalnia z dalszych roszczeń], i z dóbr wspomnianych, ojcowskich i matczynych, do niej prawowicie należących, ona rezygnuje i ich się zrzeka, i całkowicie i wieczyście je odstępuje na rzecz wyżej wspomnianych swoich braci jako prawowitych dziedziców. 
 
54
Aleksander Korsak-Zaleski
Aleksander Korsak-Zaleski
 
 
55
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
56
Andrzej i Feliksa Podczascy w Gostyninie
Andrzej i Feliksa Podczascy w Gostyninie
 
 
57
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
58
Andrzej Orzechowski
Andrzej Orzechowski
 
 
59
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
60
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
61
Andrzej z synkami
Andrzej z synkami
 
 
62
Andrzejewscy
Andrzejewscy
Małżonkowie Andrzejewscy Józef i Emilia z Krukowskich ( siedzący ) 
 
63
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
64
Aniela Maksajdowska
Aniela Maksajdowska
 
 
65
Aniela Podczaska w Gdyni
Aniela Podczaska w Gdyni
 
 
66
Aniela Sypuła
Aniela Sypuła
 
 
67
Anioł Pański
Anioł Pański
 
 
68
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
69
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
70
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
71
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
72
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
73
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
74
Apolonia Sypuła
Apolonia Sypuła
 
 
75
Apolonia Sypuła
Apolonia Sypuła
 
 
76
ASK-I 1563 r.
ASK-I 1563 r.
Zapis w rejestrze rekognicji z 1563 r. Bartłomieja Podczaskiego z odciśniętą pieczęcią. 
 
77
Babcia
Babcia
 
 
78
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
79
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
80
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
81
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
82
Bolesław Warząchowski
Bolesław Warząchowski
 
 
83
Bolesław Zwoliński
Bolesław Zwoliński
 
 
84
Borys Nosyriew
Borys Nosyriew
 
 
85
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
86
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
87
Bożenna Warząchowska
Bożenna Warząchowska
 
 
88
Bronisław Podczaski
Bronisław Podczaski
Grób Bronisława Podczaskiego we Włocławku 
 
89
Bronisława Andrzejewska
Bronisława Andrzejewska
 
 
90
Brunon Bochyński
Brunon Bochyński
 
 
91
Cecylia i Henryk Podczascy
Cecylia i Henryk Podczascy
Grób na Cmentarzu Brudzieńskim kw. 52 rz 2 gr 6 
 
92
ciuchcia
ciuchcia
 
 
93
Ciuchcia2
Ciuchcia2
 
 
94
Ciuchcia3
Ciuchcia3
 
 
95
Czerwińsk
Czerwińsk
 
 
96
Czesław i Helena Podczascy
Czesław i Helena Podczascy
Grobowiec na cmentarzu w Żychlinie.
Helena Podczaska zm. 25.06.1975 r. 
 
97
Daniela Zbierada
Daniela Zbierada
 
 
98
DEDYKACJA
DEDYKACJA
 
 
99
DEFILADA
DEFILADA
 
 
100
Dokument spisany przez małżeństwo Pawła Podczaskiego, syna Wawrzyńca i Mariannę z Odolińskich. 1645 r.
Dokument spisany przez małżeństwo Pawła Podczaskiego, syna Wawrzyńca i Mariannę z Odolińskich. 1645 r.
Podczascy i Odolińscy skwitowanie
Wobec urzędu starościńskiego i aktów niniejszych grodzkich łęczyckich osobiście stawiając się, szlachetny Jakub Świecki, syn zmarłego Aleksego, wyrzekając się jurysdykcji sobie przysługującej, a poddając się jurysdykcji urzędu niniejszego, jawnie, publicznie i dobrowolnie oświadczył, że szlachetnie urodzonych małżonków, Pawła Podczaskiego, syna szlachetnie urodzonego Wawrzyńca Podczaskiego, i Mariannę Odolińską, za sprawą skargi sądowej ustanowionej przez tegoż składającego to oświadczenie tytułem zacnego Wojciecha Helsczaka ze wsi Szewce Nadolne, sługi, i przez apelację do sądu Trybunału Królestwa w Piotrkowie przeniesionej, na mocy orzeczenia tamże trzymanego we wszystkich punktach i klauzulach prawa, wskutek umowy i po otrzymaniu zadośćuczynienia wyżej wspomnianej osoby z wszelkich roszczeń swoich skwitował i pismem niniejszym kwituje o wolnymi puszcza, a sprawa i skarga staje się nieważna. 
 

    «cofnij 1 2 3 4 5 6 ... 11» dalej»