Dokumenty


Wyniki 1 do 50 z 62     » Tylko miniatury

    1 2 dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
1
 Zapis w MRPS-1502 r.
Zapis w MRPS-1502 r.
Zwolnienie Stanisława Podczaskiego z wyprawy wojennej przeciwko Moskalom w 1502 r., w związku z tym, że jego synowie Mikołaj i Andrzej, niewydzieleni majątkowo, służą wojskowo w Wielkim Księstwie Litewskim uczestnicząc a działaniach przeciw wojskom moskiewskim. 
 
2
Akt Anny z Tębińskich wdowy po Bartłomieju Podczaskim z Sejkowicz z ziemi gostynińskiej. 1589 r.
Akt Anny z Tębińskich wdowy po Bartłomieju Podczaskim z Sejkowicz z ziemi gostynińskiej. 1589 r.
Stawiając się osobiście przed urzędem i aktami niniejszymi grodzkimi łęczyckimi, szlachetna Anna córka zmarłego szlachetnego Floriana Trębińskiego, i owdowiała małżonka szlachetnego zmarłego Bartłomieja Podczaskiego, w Sejkowiczach w ziemi gostynińskiej i powiecie gąbińskim, na mocy tak prawa przekształcenia posagu, jak i prawa dożywocia tenutariuszka, zdrowa na ciele i umyśle, odstępując prawo swoje ziemskie jakiekolwiek sobie przysługujące, a niniejszej jurysdykcji grodzkiej się poddając,publicznie i wyraźnymi słowami oświadczyła, że z dożywocia przez wspomnianego zmarłego Bartłomieja Podczaskiego męża swojego na dobrach Sejkowicze uczynionemu dla szlachetnego Floriana Podczaskiego,syna swojego prawowitego, jako z dóbr dziedzicznych rezygnuje, i z samej umowy dożywocia rezygnuje i ją wieczyście unieważnia, z dodaniem także tego, że ta sama Anna na mocy dobrowolnej ugody pod swoją wolę i nadzór przyjęła szlachetnego Jana Podczaskiego syna swojego młodszego, i szlachetną Zofię córkę, wraz ze wszystkimi rzeczami ruchomymi i nieruchomymi, pod opiekę swoją, wyżywienie i utrzymanie,wyżej wspomnianego Jana aż do jego lat sprawnych, wspomnianą zaś Zofię do jej zamążpójścia. 
 
3
Akt chrztu
Akt chrztu
 
 
4
Akt chrztu Jana Podczaskiego z dn. 17 lutego 1775
Akt chrztu Jana Podczaskiego z dn. 17 lutego 1775
 
 
5
Akt chrztu Józefaty Podczaskiej. 21.05.1769 r.
Akt chrztu Józefaty Podczaskiej. 21.05.1769 r.
 
 
6
Akt darowizny z 1765 r.
Akt darowizny z 1765 r.
Akt darowizny w postaci majątku Łubno Kaspra Byszewskiego dla córki Zofii Byszewskiej, małżonki Wojciecha Podczaskiego. 
 
7
Akt małżeństwa Ignacego Kąsinowskiego i Agnieszki Mokrosowskiej
Akt małżeństwa Ignacego Kąsinowskiego i Agnieszki Mokrosowskiej
 
 
8
Akt małżeństwa Jana Zwolińskiego
Akt małżeństwa Jana Zwolińskiego
 
 
9
Akt małżeństwa Magdaleny Kąsinowskiej i Jana Aleksandrowicza
Akt małżeństwa Magdaleny Kąsinowskiej i Jana Aleksandrowicza
 
 
10
Akt małżeństwa Michała Kąsinowskiego i Tekli Szmideckiej
Akt małżeństwa Michała Kąsinowskiego i Tekli Szmideckiej
 
 
11
Akt małżeństwa Rafała Warząchowskiego i Agnieszki Pępkiewicz
Akt małżeństwa Rafała Warząchowskiego i Agnieszki Pępkiewicz
 
 
12
Akt małżeństwa Stanisława Kąsinowskiego i Konstancji Madalińskiej
Akt małżeństwa Stanisława Kąsinowskiego i Konstancji Madalińskiej
 
 
13
Akt metrykalny urodzenia Edwarda Podczaskiego
Akt metrykalny urodzenia Edwarda Podczaskiego
 
 
14
Akt odstąpienia wierzytelności  wsi Podczachy przez Marcina Strusińskiego na rzecz Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja z 1603 r. (fragment)
Akt odstąpienia wierzytelności wsi Podczachy przez Marcina Strusińskiego na rzecz Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja z 1603 r. (fragment)
Podczachy odstąpienie wierzytelności
Przed sądem i aktami niniejszymi grodzkimi łęczyckimi osobiście się stawiając, szlachetny Marcin Strusiński ze Strusina w ziemi płockiej, odstępując od prawa i jurysdykcji przysługujących jemu i jego wszelkiej własności ze strony wspomnianej tejże ziemi, zaś jurysdykcji wspomnianej niniejszej ziemi łęczyckiej w tej sprawie poddając siebie, swoje dobra i swoich spadkobierców, na ile będzie to tej sprawy dotyczyło, pozostając zdrowym na ciele i tak samo na umyśle, jawnie i w sposób wyraźny oświadczył, że całą i pełną wierzytelność dóbr swoich we wsi i majętności Podczachy na ziemi gostynińskiej i w powiecie gąbińskim położonych, które temuż składającemu oświadczenie zmarły szlachetnie urodzony Bartłomiej Podczaski,notariusz ziemi gostynińskiej, na sumę 400 florenów w polskim pieniądzu wobec akt grodzkich gostynińskich dał w zastaw i i dał jako porękę, z przyjęciem w całości tejże pierwotnej wierzytelności, z tychże dóbr prawem, władztwem, własnością, użytkami, pożytkami, korzyściami, oraz z ogółem wszystkimi przynależnościami,przyległościami, zyskami i dochodami, wraz z gotowym posiadaniem, ochroną, ewikcją [zabezpieczenie przed roszczeniami osób trzecich], i całym dobrodziejstwem pierwotnie zapisanego zastawu, niczego zupełnie z tego, o czym wspomniano, dla siebie ani dla swoich spadkobierców nie zachowując, i niczego w żaden sposób nie wyłączając, lecz tak jak dobra te tegoż składającego oświadczenie na mocy jego prawa zastawnego od wspomnianego Bartłomieja należały i się odnosiły, i tak ja dobra te dzierżył,miał i posiadał, na osobę szlachetnego Wawrzyńca Podczaskiego syna zmarłego Bartłomieja, i jego spadkobierców,na sumę w takiej samej wysokości 400 florenów w polskim pieniądzu, której przyjęcie jako zadośćuczynienia odnośnie tej sprawy kwituje, wieczyście daje, daruje, przelewa, jako też faktycznie dał,darował, przelał i odstąpił, by przez tegoż Wawrzyńca lub jego spadkobierców dobra wyżej wspomnianej aktem tym odstąpione mogły być trzymane, dzierżone, użytkowane, i w sposób trwały i bezpieczny posiadane, zgodnie z długiem i pierwotnym zapisem zastawnym, aż do całkowitego i pełnego spłacenia sumy wyżej wspomnianej, zgodnie ze zwyczajem i prawem. Wobec tego samego urzędu wyżej wspomniany składający oświadczenie Marcin dał i przyznał temuż Wawrzyńcowi i jego spadkobiercom rzeczywiste i faktyczne wprowadzenie do tychże dóbr i ich wraz z użytkowaniem bezpieczne posiadanie, przez woźnego i dwóch szlachciców, którego i których swobodnie sobie wybrać będzie mógł, w siedzibie sądu właściwego dla tychże dóbr. Na mocy dobrowolnego oświadczenia odnośnie tego, o czym wspomniano. 
 
15
Akt urodzenia Aleksandry Podczaskiej
Akt urodzenia Aleksandry Podczaskiej
 
 
16
Akt urodzenia Eugeniusza Ildefonsa Podczaskiego
Akt urodzenia Eugeniusza Ildefonsa Podczaskiego
 
 
17
Akt urodzenia Ignacego Ildefonsa Podczaskiego
Akt urodzenia Ignacego Ildefonsa Podczaskiego
 
 
18
Akt urodzenia Józefa Kąsinowskiego
Akt urodzenia Józefa Kąsinowskiego
 
 
19
Akt urodzenia Józefa Zwolińskiego
Akt urodzenia Józefa Zwolińskiego
 
 
20
Akt urodzenia Leokadii Ulatowskiej
Akt urodzenia Leokadii Ulatowskiej
 
 
21
Akt urodzenia Ludwika Warząchowskiego
Akt urodzenia Ludwika Warząchowskiego
 
 
22
Akt urodzenia Magdaleny Kąsinowskiej
Akt urodzenia Magdaleny Kąsinowskiej
 
 
23
Akt urodzenia Rajmunda Kasperkiewicza
Akt urodzenia Rajmunda Kasperkiewicza
 
 
24
Akt urodzenia Stanisława Podczaskiego
Akt urodzenia Stanisława Podczaskiego
 
 
25
Akt urodzenia Stefana Kąsinowskiego
Akt urodzenia Stefana Kąsinowskiego
 
 
26
Akt urodzenia Wiktora Podczaskiego
Akt urodzenia Wiktora Podczaskiego
 
 
27
Akt urodzenia Wincentego Edwarda Zakrzewskiego
Akt urodzenia Wincentego Edwarda Zakrzewskiego
 
 
28
Akt z 1654 r.
Akt z 1654 r.
Dokument z filiacją bezpośrednią Wawrzyńca, miecznika gostynińskiego i Pawłem Podczaskim 
 
29
Akt zastawu z 1652 r.
Akt zastawu z 1652 r.
Akt zastawu przez Dorotę Świecką części majątku Szewce Nadolne Pawłowi Podczaskiemu, synowi Wawrzyńca miecznika gostynińskiego ( fragment) 
 
30
Akt zawarcia małżeństwa
Akt zawarcia małżeństwa
 
 
31
Akt zawarcia małżeństwa 5.02.1807 r.
Akt zawarcia małżeństwa 5.02.1807 r.
Akt zawarcia małżeństwa między Janem Podczaskim i Wiktoryą Domińską 
 
32
Akt zawarcia małżeństwa Antoniego Ildefonsa Podczaskiego i Barbary Kąsinowskiej
Akt zawarcia małżeństwa Antoniego Ildefonsa Podczaskiego i Barbary Kąsinowskiej
 
 
33
Akt zawarcia małżeństwa Wacława Lewandowskiego z Teklą Jadwigą Podczaską
Akt zawarcia małżeństwa Wacława Lewandowskiego z Teklą Jadwigą Podczaską
 
 
34
Akt zawarcia małżeństwa Wincentego Podczaskiego z Michaliną Kaczorowską
Akt zawarcia małżeństwa Wincentego Podczaskiego z Michaliną Kaczorowską
 
 
35
Akt zawarcia małżeństwa Wojciecha Podczaskiego z Zofią Byszewską - 21 lutego 1765 r.
Akt zawarcia małżeństwa Wojciecha Podczaskiego z Zofią Byszewską - 21 lutego 1765 r.
 
 
36
Akt zgonu
Akt zgonu
 
 
37
Akt zgonu
Akt zgonu
 
 
38
Akt zgonu Ignacego Kąsinowskiego
Akt zgonu Ignacego Kąsinowskiego
 
 
39
Akt zgonu Jana Podczaskiego
Akt zgonu Jana Podczaskiego
Akt zgonu Jana Podczaskiego 15.07.1847 
 
40
Akt zgonu Julianny Kąsinowskiej
Akt zgonu Julianny Kąsinowskiej
 
 
41
Akt zgonu Konstancji Kąsinowskiej
Akt zgonu Konstancji Kąsinowskiej
 
 
42
Akt zgonu Stanisława Kąsinowskiego
Akt zgonu Stanisława Kąsinowskiego
 
 
43
Akt zgonu Wojciecha Podczaskiego. 11 lipca 1793 r.
Akt zgonu Wojciecha Podczaskiego. 11 lipca 1793 r.
 
 
44
Akt zrzeczenia się roszczeń przez Jadwigę Strusińską, żonę Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja, na rzecz braci Pawła i Wojciecha Strusińskich. 1603 r.
Akt zrzeczenia się roszczeń przez Jadwigę Strusińską, żonę Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja, na rzecz braci Pawła i Wojciecha Strusińskich. 1603 r.
Wobec urzędu i akt niniejszych grodzkich łęczyckich osobiście się stawiając tam sama szlachetna Jadwiga Strusińska, małżonka prawowita szlachetnego Wawrzyńca, syna zmarłego szlachetnego Bartłomieja Podczaskiego, notariusza ziemi gostynińskiej, wraz z asystencją osobistą tegoż męża swojego, i jego zgodą na rzeczy, o których mowa poniżej, pozostając zdrowa, odstępując, w tym względzie [tj. sprawy, o której traktuje dokument] od wszelkiego prawa i jurysdykcji sobie przysługujących, zaś tej grodzkiej łęczyckiej jurysdykcji, odnośnie tego aktu [prawnego], się poddając, publicznie i dobrowolnie oświadczyła, że szlachetni Paweł i Wojciech Strusińscy, synowie szlachetnego Marcina Strusińskiego bracia rodzeni, jej odnośnie posagu i parafernaliów [osobisty majątek żony, wzięty z domu rodzinnego, a niewchodzący w skład posagu], które jej się zgodnie z prawem z dóbr ojcowskich i matczynych należą, w pełni zadość uczynili, i że od tychże braci, na mocy czynności prawnej każdego z nich jako posag i parafernalia wystarczająco otrzymała, z czego ich kwituje [zwalnia z dalszych roszczeń], i z dóbr wspomnianych, ojcowskich i matczynych, do niej prawowicie należących, ona rezygnuje i ich się zrzeka, i całkowicie i wieczyście je odstępuje na rzecz wyżej wspomnianych swoich braci jako prawowitych dziedziców. 
 
45
ASK-I 1563 r.
ASK-I 1563 r.
Zapis w rejestrze rekognicji z 1563 r. Bartłomieja Podczaskiego z odciśniętą pieczęcią. 
 
46
Dokument spisany przez małżeństwo Pawła Podczaskiego, syna Wawrzyńca i Mariannę z Odolińskich. 1645 r.
Dokument spisany przez małżeństwo Pawła Podczaskiego, syna Wawrzyńca i Mariannę z Odolińskich. 1645 r.
Podczascy i Odolińscy skwitowanie
Wobec urzędu starościńskiego i aktów niniejszych grodzkich łęczyckich osobiście stawiając się, szlachetny Jakub Świecki, syn zmarłego Aleksego, wyrzekając się jurysdykcji sobie przysługującej, a poddając się jurysdykcji urzędu niniejszego, jawnie, publicznie i dobrowolnie oświadczył, że szlachetnie urodzonych małżonków, Pawła Podczaskiego, syna szlachetnie urodzonego Wawrzyńca Podczaskiego, i Mariannę Odolińską, za sprawą skargi sądowej ustanowionej przez tegoż składającego to oświadczenie tytułem zacnego Wojciecha Helsczaka ze wsi Szewce Nadolne, sługi, i przez apelację do sądu Trybunału Królestwa w Piotrkowie przeniesionej, na mocy orzeczenia tamże trzymanego we wszystkich punktach i klauzulach prawa, wskutek umowy i po otrzymaniu zadośćuczynienia wyżej wspomnianej osoby z wszelkich roszczeń swoich skwitował i pismem niniejszym kwituje o wolnymi puszcza, a sprawa i skarga staje się nieważna. 
 
47
Dokument Stanisława Podczaskiego, dotyczący także jego wnuków Mikołaja i Bartłomieja 1518 r.
(filiacja pośrednia )
Dokument Stanisława Podczaskiego, dotyczący także jego wnuków Mikołaja i Bartłomieja 1518 r. (filiacja pośrednia )
1518 r. 25 lutego. MRPS IV Nr 11455

Kraków, czwartek przed niedzielą (25 lutego ). Zabezpieczone jest wadium między Stanisławem Podczaskim tenutariuszem gostynińskim, i jego synami, oraz Mikołajem i Bartłomiejem, wnukami jego, z jednej strony, oraz Piotrem Szczawińskim, cześnikiem gostynińskim, i jego synami, Janem Ripskim i Janem Grodzanowskim, z drugiej strony, 500 grzywien, że spraw swoich dochodzić będą za pośrednictwem nie siły, ale prawa. 
 
48
Dyplom Kazimierza Podczaskiego Kapituły Więźniów Ideowych
Dyplom Kazimierza Podczaskiego Kapituły Więźniów Ideowych
 
 
49
Dyplom nadania Krzyża i Medalu Niepodległości Eugeniuszowi Podczaskiemu.
Dyplom nadania Krzyża i Medalu Niepodległości Eugeniuszowi Podczaskiemu.
 
 
50
Dyplom nadania prawa noszenia znaczka ochotnika Wojsk Dyw. Litewsko-Białoruskiej w obronie Niepodległości
Dyplom nadania prawa noszenia znaczka ochotnika Wojsk Dyw. Litewsko-Białoruskiej w obronie Niepodległości
 
 

    1 2 dalej»