Notatki


Wyniki 101 do 150 z 176

      «cofnij 1 2 3 4 dalej»

 #   Notatki   Link do 
101 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I2)
 
102 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I23)
 
103 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I22)
 
104 Rodzice chrzestni: Stanisław Podczaski i Konstancja Olszewicz Podczaski, Edward (I919)
 
105 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I18)
 
106 Rodzice chrzestni: Teodor Podczaski i Józefata Podczaska Podczaska, Joanna (I459)
 
107 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I24)
 
108 Rodzice chrzestni: Wincenty Podczaski i Magdalena Kąsinowska Podczaski, Stanisław (I14)
 
109 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I26)
 
110 Rodzina, mimo poszukiwań do wybuchu II wojny światowej, nie odnalazła zaginionego w 1920 r. w wojnie z bolszewikami Marjana.
W 2008 r. znaleziono następującą informację w publikacji "Lista strat Wojska Polskiego 1918 - 1920" wyd. Wojskowego Biura Historycznego z 1934r :
- poz. 31097 . Marjan Podczaski szer. 155 pp poległ 17 VIII 1920r. w walkach w Serocku.. 
Podczaski, Marjan Konstanty (I73)
 
111 rotmistrz wojsk królewskich 1650 r. Podczaski, Kazimierz (I536)
 
112 Sędzia gostyniński już przed 1599 r. aż po 1613 r. Podczaski, Paweł (I1094)
 
113 Sekretarz Sądu gminnego w Lutotowie 1911r. Podczaski, Antoni Ryszard (I676)
 
114 Spoczywa na cmentarzu w Drobinie Zakrzewska, Helena Amelia (I9)
 
115 Stefan Skalski (13 listopada 1896 w Niegoszewie na Smoleńszczyźnie – 27 sierpnia 1975 w Warszawie), coetus 1910, student Instytutu Technologicznego w Petersburgu i prawa UW, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy; prowadził kancelarię adwokacką; żołnierz wojny obronnej 1939, w czasie okupacji w AK, więzień m.in. obozu koncentracyjnego Schulzendorf, adwokat, inicjator i prezes Związku Filistrów Sarmatii 1945-75; ostatni żyjący filister petersburski.
 
Skalski, Stefan (I863)
 
116 Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydz. Prawa i Nauk Politycznych. Zaangażowany w działalność Klubu Sportowego "ORDON" na Pelcowiźnie w Warszawie w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., był czołowym zawodnikiem sekcji piłki nożnej i lekkoatletyki. Do wybuchu wojny w 1939r. pracownik Zakładów Amunicyjnych "Pocisk" Spółka Akcyjna w Warszawie. W czasie okupacji brał aktywny udział w organizowaniu państwa podziemnego: członek AK - pseudonim "Kowal". Był Naczelnikiem Wydziału administracyjnego Komendy Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa na m. st. Warszawę, podlegającego Departamentowi Spraw Wewn. Delegatury Rządu RP na Kraj. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został członkiem PSL, opozycyjnego wobec linii politycznej partii komunistycznej. W styczniowych wyborach w 1947r. (sfałszowanych przez promoskiewskie partie) kandydował na posła do Sejmu Ustawodawczego w Okręgu nr 1 Warszawa-Miasto z listy nr 4 mikołajczykowskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego*).
W 1949 r. aresztowany, torturowany i maltretowany na przesłuchaniach przez UB**), skazany przez komunistyczny sąd (głośny proces E. Kraka i K. Moczarskiego) na 12 lat więzienia za działalność AK-owską i opozycyjną (prokurator żądał dożywocie). Więziony na ul. Rakowieckiej w Warszawie do 1956r. Po zwolnieniu z więzienia został zrehabilitowany. Podjął pracę w paxowskim INCO, w którym pracował do emerytury na stanowisku Z-cy Dyrektora Biura Nadzoru Gospodarczego ZZG. Działacz i członek zarządu Klubu Sportowego MARATON.

*) źródło.: "Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947". Wydawnictwo Sejmowe 1999 r.
**) źródło: "Widziane z ławy obrończej"- Aniela Steinsbergowa , Instytut Literacki -Paryż 1977 str. 60-61, 70. 
Łysakowski, Henryk Jerzy (I104)
 
117 Świadkowie na ślubie : Piotr Grzymała Cwierdziński - burmistrz m-ta Dobra i Celestyn Kostrzyński - wójt Gminy Długawieś

Akt zgonu 13/1890 parafia Koło 
Kąsinowska, Barbara (I17)
 
118 Świadkowie na ślubie wg aktu 5/1863 byli: Michał Kietowicz i Franciszek Dordański Podczaska, Wiktorya Maryanna Barbara (I304)
 
119 Świadkowie na ślubie: Dominik Kępiński - officielista biura powiatu kujawskiego z Wocławka i Karol Negal - kasyjer miasta Przedacz ( wg. aktu małz. 8/ 1845 ) Rodzina F133
 
120 Świadkowie: Ignacy Podczaski - brat Stanisława i Jan Myszke - fabrykant z Koła Rodzina F4
 
121 Świadkowie: Piotr Grzymała Cwierdziński - burmistrz m-ta Dobra i Celestyn Kostrzyński - wójt Gminy Długawieś Rodzina F15
 
122 sybirak ( 1905-1908) Podczaski, Stanisław (I14)
 
123 Ukończył Gimnazjum Polskie Polskiej Macierzy Szkolnej w Płocku w roku 1912.
Podjął studia politechniczne w Kijowie, które przerwała I wojna światowa. Zaciągnął się do 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej (Płock). Po wojnie ukończył Politechnikę Warszawską na wydziale Lądowo-Wodnym.
W 1923 r. ożenił się z Zofią Beckówną.
Do wojny nie pracował w swoim fachu, zajmował się prowadzeniem majątku (po rodzicach) Świerczyn k/ Drobina, wyspecjalizowanym w produkcji ziół (plantacje należące do kilku największych w Polsce).
W czasie wojny wraz z rodziną, wysiedlony przez Niemców z majątku Świerczyn, prowadził dzierżawione gospodarstwo rolne w Nadbieli w pow. radzymińskim.
Po II wojnie św. zamieszkał u teściów w Warszawie i pracował przez kilka lat w szkole jako nauczyciel chemii.
Od 1948 r. aż do emerytury pracował w redakcji "Horyzontów Techniki" i "Horyzontów Techniki dla dzieci".
Zmarł 6 lutego 1961 r. w Warszawie.  
Kasperkiewicz, Stanisław Edward (I181)
 
124 Używał całe życie imienia Ildefons.
 
Podczaski, Antoni Ildefons (I16)
 
125 Używał imienia Ildefons Podczaski, Antoni Ildefons (I16)
 
126 Używał imienia Jacek Kasperkiewicz, Zygmunt Jacek (I6)
 
127 Używał imienia Stafan Kasperkiewicz, Marceli Marcyan Stefan (I183)
 
128 Ułan 4 pułku. Zaginął bez wieści na Wschodzie podczas wojny bolszewickiej. Odnaleziony na "Liście strat Wojska Polskiego - Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920" - zmarł z ran pod Żabinką pow. Kobryń (obecnie Białoruś) Kasperkiewicz, Marceli Marcyan Stefan (I183)
 
129 w 1869 urzędnik Magistratu m. Koło Podczaski, Ignacy Ildefons (I300)
 
130 w zapisie z 1757 r Marianna Dąbrowska, Agnieszka Agata (I325)
 
131 Wdowa po Franciszku Olkowiczu Długosz, Marcjanna (I539)
 
132 Właściciel cząstkowy Kotlisk Dużych ( zapis KZŁ 1735 r. ) Podczaski, Szymon (I599)
 
133 Właściciel cząstkowy Kotlisk Małych Podczaski, Marcin (I602)
 
134 Właściciel cząstkowy Podczach Dużych gostynińskich Podczaski, Jan (I878)
 
135 Właściciel cząstkowy Podczach Wielkich gostynińskich Podczaski, Stanisław (I1078)
 
136 Właściciel cząstkowy Podczach Wielkich gostynińskich Podczaski, Stanisław (I829)
 
137 Właściciel cząstkowy Podczach Wielkich gostynińskich Podczaski, Kasper (I1083)
 
138 Właściciel cząstkowy Podczach Wielkich i Sowikowicz ( obecnie Sejkowice ) - ziemia gostynińska Podczaski, Jakub (I1079)
 
139 Właściciel cząstkowy Sejkowic i Słomków Podczaski, Jan (I614)
 
140 Właściciel cząstkowy Sejkowicz i Rakowca Podczaski, Florian (I612)
 
141 Właściciel cząstkowy Szewców Nadolnych Podczaski, Paweł (I588)
 
142 Właściciel cząstkowy Szewców Nadolnych i Szewców Nagórnych ( KZO 1631r. ) Podczaski, Stanisław (I593)
 
143 Właściciel cząstkowy w Szewcach Nadolnych Podczaski, Jan (I508)
 
144 Właściciel cząstkowy w Szewcach Nadolnych Podczaski, Jan (I496)
 
145 Właściciel Podczach Wielkich gostynińskich. Skarbnik ziemi gostynińskiej 1512 - 1531 r. Podczaski, Stanisław (I537)
 
146 Własciciel Strusina ( w płocki, gm. Żagoty ? ) Strusiński, Marcin (I572)
 
147 Zapis 1703
Zapis 1647 
Odolińska, Marianna (I511)
 
148 Zapis - 1650 r
Zapis 1646 r Gostynin 
Podczaska, Katarzyna (I567)
 
149 zapis 1589
1579 r. właściciel we wsi Słubice Majno parafia Jamno 1 1/4 łanów -zapis z roku 1579 w Źródła dziejowe t. XVI Polska XVI wieku Adolfa Pawińskiego 
Trębiński, Florian (I613)
 
150 zapis 1589
zapis 1617
Zapis 1621 
Podczaski, Jan (I614)
 

      «cofnij 1 2 3 4 dalej»