Notatki


Wyniki 101 do 143 z 143

      «cofnij 1 2 3

 #   Notatki   Link do 
101 Spoczywa na cmentarzu w Drobinie Zakrzewska, Helena (I9)
 
102 Stefan Skalski (13 listopada 1896 w Niegoszewie na Smoleńszczyźnie – 27 sierpnia 1975 w Warszawie), coetus 1910, student Instytutu Technologicznego w Petersburgu i prawa UW, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy; prowadził kancelarię adwokacką; żołnierz wojny obronnej 1939, w czasie okupacji w AK, więzień m.in. obozu koncentracyjnego Schulzendorf, adwokat, inicjator i prezes Związku Filistrów Sarmatii 1945-75; ostatni żyjący filister petersburski.
 
Skalski, Stefan (I863)
 
103 Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydz. Prawa i Nauk Politycznych. Zaangażowany w działalność Klubu Sportowego "ORDON" na Pelcowiźnie w Warszawie w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., był czołowym zawodnikiem sekcji piłki nożnej i lekkoatletyki. Do wybuchu wojny w 1939r. pracownik Zakładów Amunicyjnych "Pocisk" Spółka Akcyjna w Warszawie. W czasie okupacji brał aktywny udział w organizowaniu państwa podziemnego: członek AK - pseudonim "Kowal". Był Naczelnikiem Wydziału administracyjnego Komendy Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa na m. st. Warszawę, podlegającego Departamentowi Spraw Wewn. Delegatury Rządu RP na Kraj. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został członkiem PSL, opozycyjnego wobec linii politycznej partii komunistycznej. W styczniowych wyborach w 1947r. (sfałszowanych przez promoskiewskie partie) kandydował na posła do Sejmu Ustawodawczego w Okręgu nr 1 Warszawa-Miasto z listy nr 4 mikołajczykowskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego*).
W 1949 r. aresztowany, torturowany i maltretowany na przesłuchaniach przez UB**), skazany przez komunistyczny sąd (głośny proces E. Kraka i K. Moczarskiego) na 12 lat więzienia za działalność AK-owską i opozycyjną (prokurator żądał dożywocie). Więziony na ul. Rakowieckiej w Warszawie do 1956r. Po zwolnieniu z więzienia został zrehabilitowany. Podjął pracę w paxowskim INCO, w którym pracował do emerytury na stanowisku Z-cy Dyrektora Biura Nadzoru Gospodarczego ZZG. Działacz i członek zarządu Klubu Sportowego MARATON.

*) źródło.: "Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947". Wydawnictwo Sejmowe 1999 r.
**) źródło: "Widziane z ławy obrończej"- Aniela Steinsbergowa , Instytut Literacki -Paryż 1977 str. 60-61, 70. 
Łysakowski, Henryk Jerzy (I104)
 
104 Świadkowie na ślubie : Piotr Grzymała Cwierdziński - burmistrz m-ta Dobra i Celestyn Kostrzyński - wójt Gminy Długawieś

Akt zgonu 13/1890 parafia Koło 
Kąsinowska, Barbara (I17)
 
105 Świadkowie na ślubie wg aktu 5/1863 byli: Michał Kietowicz i Franciszek Dordański Podczaska, Wiktorya Maryanna Barbara (I304)
 
106 Świadkowie na ślubie: Dominik Kępiński - officielista biura powiatu kujawskiego z Wocławka i Karol Negal - kasyjer miasta Przedacz ( wg. aktu małz. 8/ 1845 ) Rodzina F133
 
107 Świadkowie: Ignacy Podczaski - brat Stanisława i Jan Myszke - fabrykant z Koła Rodzina F4
 
108 Świadkowie: Piotr Grzymała Cwierdziński - burmistrz m-ta Dobra i Celestyn Kostrzyński - wójt Gminy Długawieś Rodzina F15
 
109 Ukończył Gimnazjum Polskie Polskiej Macierzy Szkolnej w Płocku w roku 1912.
Podjął studia politechniczne w Kijowie, które przerwała I wojna światowa. Zaciągnął się do 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej (Płock). Po wojnie ukończył Politechnikę Warszawską na wydziale Lądowo-Wodnym.
W 1923 r. ożenił się z Zofią Beckówną.
Do wojny nie pracował w swoim fachu, zajmował się prowadzeniem majątku (po rodzicach) Świerczyn k/ Drobina, wyspecjalizowanym w produkcji ziół (plantacje należące do kilku największych w Polsce).
W czasie wojny wraz z rodziną, wysiedlony przez Niemców z majątku Świerczyn, prowadził dzierżawione gospodarstwo rolne w Nadbieli w pow. radzymińskim.
Po II wojnie św. zamieszkał u teściów w Warszawie i pracował przez kilka lat w szkole jako nauczyciel chemii.
Od 1948 r. aż do emerytury pracował w redakcji "Horyzontów Techniki" i "Horyzontów Techniki dla dzieci".
Zmarł 6 lutego 1961 r. w Warszawie.  
Kasperkiewicz, Stanisław Edward (I181)
 
110 Używał całe życie imienia Ildefons.
 
Podczaski, Antoni Ildefons (I16)
 
111 w 1869 urzędnik Magistratu m. Koło Podczaski, Ignacy Ildefons (I300)
 
112 w zapisie z 1757 r Marianna Dąbrowska, Agnieszka Agata (I325)
 
113 Własciciel Strusina ( w płocki, gm. Żagoty ? ) Strusiński, Marcin (I572)
 
114 Zapis 1703
Zapis 1647 
Odolińska, Marianna (I511)
 
115 Zapis - 1650 r
Zapis 1646 r Gostynin 
Podczaska, Katarzyna (I567)
 
116 zapis 1589
1579 r. właściciel we wsi Słubice Majno parafia Jamno 1 1/4 łanów -zapis z roku 1579 w Źródła dziejowe t. XVI Polska XVI wieku Adolfa Pawińskiego 
Trębiński, Florian (I613)
 
117 zapis 1589
zapis 1617
Zapis 1621 
Podczaski, Jan (I614)
 
118 Zapis 1589
Zapis 1619 
Podczaski, Florian (I612)
 
119 Zapis 1589 Podczaska, Zofia (I615)
 
120 zapis 1589 Rakowski, Maciej (I617)
 
121 zapis 1592 Rakowska, Anna (I616)
 
122 Zapis 1597
Zapis 1619 
Trębińska, Anna (I566)
 
123 Zapis 1603 Strusiński, Paweł (I573)
 
124 Zapis 1603 Strusiński, Wojciech (I574)
 
125 Zapis 1617 Skotnicka, Zofia (I621)
 
126 zapis 1646 Gostynin Pomorski, Piotr (I698)
 
127 Zapis 1646 Gostynin Pomorska, Ewa (I699)
 
128 Zapis 1646 r Gostynin Pomorska, Marianna (I700)
 
129 Zapis 1663 Podczaska, Anna (I529)
 
130 Zapis 1663 Gumiński, Jan (I530)
 
131 Zapis 1664 wdowa po Aleksandrze Turskim Borowska, Zofia (I648)
 
132 Zapis 1667 Witowska, Anna (I647)
 
133 Zapis 1672 Podczaski, Wojciech (I596)
 
134 Zapis 1674 Podczaski, Tomasz (I531)
 
135 Zapis 1683 Szewce Nadolne Podczaski, Andrzej (I522)
 
136 zapis 1699 Kleniewski, Sebastian (I515)
 
137 Zapis 1760 Podczaski, Jan (I487)
 
138 zapis w 1629 r. i 1637 r. - Szewce Nadolne
 
Podczaski, Stanisław (I593)
 
139 Zgon w wypadku drogowym  Kowalczyk, Tadeusz (I106)
 
140 Zieleniec - Akt ślubu nr 73 Rodzina F143
 
141 zmarł na "hiszpankę" Podczaski, Antoni Ryszard (I676)
 
142 zmarła na "hiszpankę" Majewska, Stefania (I677)
 
143 Zmienił nazwisko na Robert Banko Szrajber, Jan (I75)
 

      «cofnij 1 2 3