Notatki


Wyniki 51 do 100 z 138

      «cofnij 1 2 3 dalej»

 #   Notatki   Link do 
51 Dziedzic na Podczachach i na Sejkowicach ( ziemia gostynińska, pow gąbiński), pisarz grodzki w Gostyninie w 1568 r., poborca ziemi gostynińskiej w 1577 r. i pisarz ziemi gostynińskiej w 1580 r. W rejestrze rekognicji 1563 r. Bartłomiej Podczaski odcisnął swą pieczęć z czytelnym herbem Rolicz ( Archiwum Skarbu Koronnego - AGAD, nr 22, k.205; Kazimierz Pacuski: Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku). Odnalezienie tego dokumentu nieco osłabiło przekaz rodzinny ( dotychczas nieudokumentowany), że pieczętujemy się "Panną na niedźwiedziu" - Rawiczem. Jednak Rolicze to jeden z wielu przydomków Podczaskich h. Rawicz. Podczascy tego herbu nosili także przydomki : Skarbnikowicz, Ziejkowicz, Osiczkowicz, Miecznikowicz, Grzegorzewicz, Świecka, Śledź.
 
Podczaski, Bartłomiej (I534)
 
52 Dziedzic na Podczachach i Strusinach. Miecznik i skarbnik miasta Gostynin, elektor 1632 r. z ziemi gostynińskiej (elekcja Władysława IV Wazy).
Zapisy w AGAD:
Zapis 1663 Laurenty - Skarbnik Gostynina
Zapis 1660 Szewce Nadolne- Był skarbnikiem gostynińskim
Zapis 1655 - miecznik gostyniński
Elektor 1632 r. z ziemi gostyńskiej
Zapis 1649- nie żyjacy
Zapis 1603 - Laurentus syn nieżyjacego Bartłomieja - notariusza sądowego Gostynina 
Podczaski, Wawrzyniec (I528)
 
53 Dziedzic na Podczachach w ziemi gostynińskiej, zwolniony w 1502 r. od wyprawy wojennej (Matricularum Regni Poloniae summaria nr 654), skarbnik miasta Gostynin już przed marcem 1506 r. To od niego jego potomków zwano często Podczaskimi Skarbnikowiczami. Dziedzic na Podczachach Mniejszych.
W księdze "Rodzina. Herbarz szlachty polskiej" T. 14 Uruski Seweryn -str 128 wyd 1917r. - Stanisław Podczaski zwolniony od wyprawy wojennej w 1502 r. Skarbnik gostyński 1512 r. 
Podczaski, Stanisław (I537)
 
54 Dziedzic w Szewcach Nadolnych i Kurzajamy ( Kurzejewa )
zapis 1757 r. 
Podczaski, Woyciech (I324)
 
55 Dziedzic Łubna par. Sobótka ( łęczyckie). Świadkowie na ślubie: GD. Constantino Byszewski
i G. Sigimundo Stempczynski 
Podczaski, Wojciech (I317)
 
56 ekonom z Kwiatkowa 1833 Podczaski, Kazimierz (I382)
 
57 Elektor w 1669 r. z ziemi gostynińskiej (elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego), dziedzic w Szewcach Nadolnych.AGAD - Zapis 1647 Podczaski, Paweł (I510)
 
58 Kolejarz. W całym swym życiu zawodowym był związany z koleją, w której zaczął pracować w pierwszych latach XX w (Kolej Warszawsko-Wiedeńska).
Jeszcze przed I wojną światową jako maszynista jeździł na trasie Warszawa- Petersburg. Po wybuchu wojny w 1914 r. na skutek ewakuacji na wschód większości taboru kolei i przerzucenia dużej części wyższego personelu kolejowego w głąb Rosji, znalazł się z rodziną w Smoleńsku. Na przełomie 1919/20 r. wrócił do Polski. Kontynuując pracę w PKP, był współzałożycielem i współwłaścicielem składów materiałów budowlanych "Zorza"sp. z o.o. na Bródnie. Aż do emerytury był pracownikiem PKP, pełniąc ostatecznie funkcję delegata Biura Rozdziału i Kontroli XVIII Oddziału.
Społecznik i inicjator wielu działań obywatelskich latach międzywojennych na Pelcowiźnie, gdzie mieszkał z rodziną na ul. Kartuskiej, m. in. przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły nr 113 przy ul. Modlińskiej w Warszawie (budynek tej szkoły po II wojnie światowej w 1951 r. przejęto na Dyrekcję powstającej FSO; obecnie szkoła przyzakładowa). Był głównym inicjatorem budowy rodzinnego domu w osiedlu Śliwice na ul. Gersona, w którym wraz z rodzinami córek i synów zamieszkał w roku 1936. 
Łysakowski, Stanisław (I11)
 
59 kw. 70A. Podczaski, Eugeniusz Ildefons (I4)
 
60 majątek Chodupki Ulatowska, Leokadia (I78)
 
61 Majątek koło Baranowicz Korsak - Zaleska, Jadwiga (I7)
 
62 Niech biogram Józefa Bochyńskiego zastąpi mowa pożegnalna na mszy żałobnej w dn. 25.04.2007r w Kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach wygłoszona przez przedstawicielkę Ligi Polskich Rodzin, by pokazać jak wspaniałą i nietuzinkową był on osobą:

"Przyszliśmy tu wszyscy, by pożegnać Pana Józefa, dla którego najważniejsze w życiu były: wiara, Ojczyzna i rodzina. Można powiedzieć, że to dla nich w jego sercu płonął ogień miłości, który właśnie się wypalił do końca. Jego pierwszą miłością była Ojczyzna. W latach młodości przysięgał jej wierność i tej wierności dochował, bowiem patriotyzm w rodzinie Bochyńskich przechodził z ojca na syna. 8-mio letni Józio i jego pięcioro rodzeństwa utraciło ojca w 1940r. Brunon Bochyński, który przed wojną był przewodniczącym Stronnictwa Narodowego w Starachowicach został zamordowany przez hitlerowców na radomskim Firleju.
Chociaż mamie było ciężko z gromadką dzieci - Józef ukończył Politechnikę Gdańską jako inżynier mechanik. Pracę zawodową rozpoczął w FSC w 1956r, następnie prawie 10 lat pracował w Skarżysku Kamiennej na stanowisku dyrektora w oddziale PKS-u, skąd został zwolniony za ostrą krytyką zbrodni na Wybrzeżu w Grudniu 1970r. W 1971r. powraca do Starachowic, by podjąć pracą w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym przy FSC. W roku 1981 ponownie usunięty z pracy w wieku 50 lat za krytykę wprowadzenia stanu wojennego. Miał wówczas na utrzymaniu rodzinę, uczące się córki, ale nie ugiął się. Rodzina żyła skromnie, ale honorowo.
Oprócz pracy zawodowej p. Józef angażował się do pracy społecznej i politycznej, a w szczególności tam, gdzie chodziło o dobro Polski.
Był członkiem "Solidarności" w FSC od XI 1980r., Ruchu Odbudowy Polski, współtworzył "Towarzystwo Przyjaciół Starachowic" i "Rodzinę Radia Maryja". należał do Ligi Polskich Rodzin i "Rodziny Firlejowskiej" ( był Przewodniczącym Wspólnoty Rodzin Ofiar na Firleju ). Śmiało i odważnie krytykował zło tam, gdzie się ono pojawiało. Za swe poglądy był raczej piętnowany niż nagradzany. Za swój patriotyzm został "skromnie" doceniony - otrzymał: złotą honorową odznakę Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich, srebrną odznakę NOT-u, złotą odznakę LOK-u oraz Zasłużony dla Miasta Starachowic", "Zasłużony dla FSC", "Zasłużony dla Kielecczyzny", medal "Za zasługi dla obronności Kraju".
Jego wielkim pragnieniem było umieszczenie tablicy pamiątkowej na Golgocie w Kalkowie -Godawie poświęconej pomordowanym przez niemieckich okupantów 64-ch starachowiczan na Firleju pod Radomiem. Tego czego nie zdążył śp. Józef zrealizować musimy my: koledzy, znajomi, przyjaciele, rodzina: córki i wnuki- przyjąć do realizacji dla siebie jako swoistego rodzaju testament.
Panie Józefie - nie mówimy żegnaj, ale do zobaczenia na pastwiskach u Pana - Dobrego Pasterza. Przyjmij od nas w darze na ostatnią drogę " Psalm116":

Alleluja.
Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
bo ucha swego nakłonił ku mnie
w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta Szeolu,
popadłem w ucisk i udrękę
Ale wezwałem imienia Pańskiego:
-O Panie, ratuj me życie!

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy
i Bóg nasz jest miłosierny
Pan strzeże ludzi pełnych prostoty:
byłem bezsilny, a On mię wybawił.
Wróć, moja duszo, do swego spokoju,
bo Pan ci dobrze uczynił.
Uchronił bowiem moje życie od śmierci,
moje oczy - od łez,
moje nogi - od upadku
Będę chodził w obecności Pańskiej
w krainie żyjących. " 
Bochyński, Józef Ludwik (I51)
 
63 nr akt ur. 519/1904 Łysakowski, Zenon Mieczysław (I102)
 
64 nr aktu ślubu 3/1860 Rodzina F194
 
65 nr aktu ur. 235/1882 Sypuła, Feliksa (I10)
 
66 Nr aktu zgonu VII-162/97/194 Łysakowski, Stanisław (I11)
 
67 Obywatel ziemski majątku Padaki.(gm. Bugzdy Płoskie) Kasperkiewicz, Piotr Paweł (I77)
 
68 par. Modzerewo Podczaska, Tekla (I321)
 
69 parafia Klukowo nr akt 22/1907 Grzybowska, Rozalia Janina (I103)
 
70 Pisarz grodzki gostyński Podczaski, Stanisław (I535)
 
71 pisarz sądowy W Lutotowie Podczaski, Rafał Jan (I750)
 
72 Pisarz w Janiszewie 1833 Podczaski, Teodor (I667)
 
73 PORUCZNIK odznaczony krzyżem VIRTUTI MILITARI Kasperkiewicz, Zygmunt (I731)
 
74 Progimnazium w Pułtusku. Donacja Słupia, majątki: Młotkowo (Gm. Jeżowo) od ~1886 do ~1900, Piastowo do ~1910, Śniedzanowo do 1919, Świerczyn -od 1919r.
Spoczywa na cmentarzu w Drobinie 
Kasperkiewicz, Rajmund (I8)
 
75 Rodzce chrzestni: Teodor Kiełtyński i Marianna Tolska (nr aktu 309/1900) Podczaski, Eugeniusz Ildefons (I4)
 
76 Rodzicami chrzestnymi byli M. Piotr Luberadzki syn Franciszka cześnika z Smolic i Urodzona Zofia Bielicka córka Stanisława Bielickiego mieszkająca w Łubnie. Podczaska, Tekla (I321)
 
77 Rodzicami chrzestnymi byli MD. Michał syn Jana i jego żona Rozalia córka Antoniego Gąsiorowscy dziedzice Opieczyna. Podczaska, Józefata (I319)
 
78 Rodzicami chrzestnymi byli: Urodzony Jan Kwiatkowski mieszkający w Sobótce i Marianna z Kossowskich Tańska właścicielka Części Łubna. Podczaska, Wiktoria (I323)
 
79 Rodzice chrzestni wg aktu 5/1775: G. Martinus Liniecki i Eleonora Chrzonowska Podczaski, Jan (I302)
 
80 Rodzice chrzestni wg aktu nr 164/1898 byli: Jakub Nowicki i Józefa Przyjemska Podczaska, Bolesława (I34)
 
81 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I25)
 
82 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I1)
 
83 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I280)
 
84 Rodzice chrzestni: Konstanty Byszewski z Kotkowa i Marianna Byszewska z Bowiczyna Podczaski, Antoni (I376)
 
85 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I19)
 
86 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I2)
 
87 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I23)
 
88 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I22)
 
89 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I18)
 
90 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I24)
 
91 Rodzice chrzestni: Wincenty Podczaski i Magdalena Kąsinowska Podczaski, Stanisław (I14)
 
92 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I26)
 
93 Rodzina, mimo poszukiwań do wybuchu II wojny światowej, nie odnalazła zaginionego w 1920 r. w wojnie z bolszewikami Marjana.
W 2008 r. znaleziono następującą informację w publikacji "Lista strat Wojska Polskiego 1918 - 1920" wyd. Wojskowego Biura Historycznego z 1934r :
- poz. 31097 . Marjan Podczaski szer. 155 pp poległ 17 VIII 1920r. w walkach w Serocku.. 
Podczaski, Marjan Konstanty (I73)
 
94 rotmistrz wojsk królewskich 1650 r. Podczaski, Kazimierz (I536)
 
95 Sekretarz Sądu gminnego w Lutotowie 1911r. Podczaski, Antoni Ryszard (I676)
 
96 Spoczywa na cmentarzu w Drobinie Zakrzewska, Helena (I9)
 
97 Stefan Skalski (13 listopada 1896 w Niegoszewie na Smoleńszczyźnie – 27 sierpnia 1975 w Warszawie), coetus 1910, student Instytutu Technologicznego w Petersburgu i prawa UW, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy; prowadził kancelarię adwokacką; żołnierz wojny obronnej 1939, w czasie okupacji w AK, więzień m.in. obozu koncentracyjnego Schulzendorf, adwokat, inicjator i prezes Związku Filistrów Sarmatii 1945-75; ostatni żyjący filister petersburski.
 
Skalski, Stefan (I863)
 
98 Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydz. Prawa i Nauk Politycznych. Zaangażowany w działalność Klubu Sportowego "ORDON" na Pelcowiźnie w Warszawie w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., był czołowym zawodnikiem sekcji piłki nożnej i lekkoatletyki. Do wybuchu wojny w 1939r. pracownik Zakładów Amunicyjnych "Pocisk" Spółka Akcyjna w Warszawie. W czasie okupacji brał aktywny udział w organizowaniu państwa podziemnego: członek AK - pseudonim "Kowal". Był Naczelnikiem Wydziału administracyjnego Komendy Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa na m. st. Warszawę, podlegającego Departamentowi Spraw Wewn. Delegatury Rządu RP na Kraj. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został członkiem PSL, opozycyjnego wobec linii politycznej partii komunistycznej. W styczniowych wyborach w 1947r. (sfałszowanych przez promoskiewskie partie) kandydował na posła do Sejmu Ustawodawczego w Okręgu nr 1 Warszawa-Miasto z listy nr 4 mikołajczykowskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego*).
W 1949 r. aresztowany, torturowany i maltretowany na przesłuchaniach przez UB**), skazany przez komunistyczny sąd (głośny proces E. Kraka i K. Moczarskiego) na 12 lat więzienia za działalność AK-owską i opozycyjną (prokurator żądał dożywocie). Więziony na ul. Rakowieckiej w Warszawie do 1956r. Po zwolnieniu z więzienia został zrehabilitowany. Podjął pracę w paxowskim INCO, w którym pracował do emerytury na stanowisku Z-cy Dyrektora Biura Nadzoru Gospodarczego ZZG. Działacz i członek zarządu Klubu Sportowego MARATON.

*) źródło.: "Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947". Wydawnictwo Sejmowe 1999 r.
**) źródło: "Widziane z ławy obrończej"- Aniela Steinsbergowa , Instytut Literacki -Paryż 1977 str. 60-61, 70. 
Łysakowski, Henryk Jerzy (I104)
 
99 Świadkowie na ślubie : Piotr Grzymała Cwierdziński - burmistrz m-ta Dobra i Celestyn Kostrzyński - wójt Gminy Długawieś

Akt zgonu 13/1890 parafia Koło 
Kąsinowska, Barbara (I17)
 
100 Świadkowie na ślubie wg aktu 5/1863 byli: Michał Kietowicz i Franciszek Dordański Podczaska, Wiktorya Maryanna Barbara (I304)
 

      «cofnij 1 2 3 dalej»