Andrzej Podczaski

mężczyzna przed 1663 -


Info o osobie    |    Media    |    Notatki    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Andrzej Podczaski 
  Urodzenie przed 1663 
  Płeć mężczyzna 
  ID osoby I522  Podczaski
  Ostatnia modyfikacja 22 luty 2016 

  Ojciec Przodkowie Paweł Podczaski,   ur. ok. 1610 r., Podczachy gmina Pacyna Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. po 1674 r. , a przed 1682 r., Szewce Nadolne Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Matka Przodkowie Marianna Odolińska,   ur. ok. 1610, Szewce Nadolne Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Ślub 1638  Bedlno Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  ID rodziny F175  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Rodzina Dorota Borzewska,   zm. przed 1735 
  Dzieci 
  Ślub: 1x1. Wojciech Podczaski
  Ostatnia modyfikacja 22 luty 2016 
  ID rodziny F178  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Dokumenty
  Umowa dotycząca majątku Szewce Nadolne między braćmi Stanisławem i Andrzejem Podczaskimi, synami nieżyjącego Pawła (filiacja bezpośrednia ) . Umowa z 1682 r.(fragment).
  Umowa dotycząca majątku Szewce Nadolne między braćmi Stanisławem i Andrzejem Podczaskimi, synami nieżyjącego Pawła (filiacja bezpośrednia ) . Umowa z 1682 r.(fragment).
  Podczascy między sobą utwierdzają
  Wobec urzędu starostwa i akt niniejszych grodzkich Stanisław z jednej i Andrzej z drugiej strony Podczascy bracia między sobą rodzeni, zmarłego szlachetnie urodzonego Pawła Podczaskiego synowie, pozostając zdrowi umysłem i ciałem, odstępując od własnego prawa ziemskiego, i jakiejkolwiek im przysługującej jurysdykcji, niniejszym zaś pismem jurysdykcji grodzkiej starostwa łęczyckiego siebie wraz z dobrami swoimi i następcami swoimi – w tym co się tyczy niniejszego aktu – się poddając i podporządkowując,jawnie, dobrowolnie i publicznie każdy z nich oświadczył, i każdy z nich odnośnie tego, co jego dotyczy,oświadczył, że oni wzajemną wobec siebie określoną umowę, odnośnie dóbr swoich wszystkich ogółem i jakichkolwiek sum pieniędzy, które mają lub mieć będą, między składającymi oświadczenie tytułem odstąpienia dóbr i udziałów we wsi Szewce Nadolne się znajdujących, i odnośnie innych warunków w tejże umowie opisanych, daną i sporządzoną w tejże wsi Szewce Nadolne dnia 19 czerwca roku bieżącego,a aprobująca poprzednią umowę tym tytułem spisaną, sporządzoną i rękoma własnymi sporządzających oświadczenie podpisaną, a pod wadium 2000 florenów polskich utwierdzoną, we wszystkich tejże umowy warunkach, punktach, klauzulach, artykułach, zobowiązaniach, pod groźbą uiszczenia wadium, co do powinności ją zachować, wypełnić, jej przestrzegać, i do paznokcia [idiom oznaczający „we wszystkich drobiazgach”] – jak to się mówi – wykonać się zobowiązują, pod wadium 20000 florenów polskich, które ma być nieodwołanie uiszczone w przypadku niewypełnienia; bez unikania żadnej kary wymaganej odnośnie tego, o czym była mowa; za niewypełnienie, teraz i w przyszłości, tego wszystkiego, o czym była mowa, wadium ma być uiszczane, ilekroć jedna strona przeciw drugiej, w tym o czym była mowa, działa,przez pozwanego przez stronę, która wszystko, o czym była mowa, wypełnia; z odrzuceniem od razu jakiejkolwiek przysługującej im [stronom] jurysdykcji, przed niniejszym urzędem starostwa grodzkiego łęczyckiego, któremu mianowicie odpowiedzieć już od raz się poddają i podporządkowują, w pierwszy terminie pozwu, jako terminie zawitym, stawić się, prawu być posłusznym, odpowiadać, od nakazu przed urząd naznaczonego nie odstępując, zadość uczynić, i na wszystko się zgodzić, wraz ze swoimi następcami się zobowiązują. Wyrzekają się w tym zakresie wszelkich ogółem odroczeń, prawnych przeszkód, sporów,wyjątków, protestacji, uchyleń, sprzeciwów, apelacji, jakiegokolwiek ścigania, i jakiejkolwiek ogółem prawnej zwłoki i prolongacji, za pomocą których wolno się prawu opierać i się bronić; i nie będą, oni i ich następcy, próbować żadnej w zupełności przeszkody prawnej ku pomocy przeciw niniejszemu zapisowi, pod groźbą utraty sprawy swojej i swoich następców.

 • Notatki 
  • Zapis 1683 Szewce Nadolne