Wawrzyniec Podczaski

mężczyzna ok. 1570 - 1642  (~ 72 lat)


Info o osobie    |    Media    |    Notatki    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Wawrzyniec Podczaski 
  • Dziedzic na Podczachach Wielkich. Miecznik i skarbnik miasta Gostynin, elektor 1632 r. z ziemi gostynińskiej.
  Przydomek Skarbnikowicz 
  Urodzenie ok. 1570  Podczachy gmina Pacyna Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Płeć mężczyzna 
  Zgon 1642  Podczachy gmina Pacyna Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  wiek ~ 72 lat 
  ID osoby I528  Podczaski
  Ostatnia modyfikacja 25 kwie. 2020 

  Ojciec Przodkowie Bartłomiej Podczaski,   ur. przed 1518, Podczachy gmina Pacyna Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. przed 1589, Sejkowice gmina Pacyna Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (wiek < 71 lat) 
  Matka Przodkowie Anna Trębińska,   ur. ok. 1535, Trębki Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. po 1597  (wiek ~ 63 lat) 
  Ślub ok. 1560  Trębki Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  ID rodziny F183  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Rodzina Przodkowie Jadwiga Strusińska,   ur. Strusino gmina Bielsk Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Ślub przed 1603  Pacyna Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Dzieci 
  Ślub: 1x1. Paweł Podczaski,   ur. ok. 1610 r., Podczachy gmina Pacyna Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. po 1674 r. , a przed 1682 r., Szewce Nadolne Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ślub: 1x2. Anna Podczaska
   3. Stanisław Podczaski
  Ślub: 2x4. Katarzyna Podczaska,   ur. ok. 1620
  Ostatnia modyfikacja 24 kwie. 2018 
  ID rodziny F181  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Ukryj mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - ok. 1570 - Podczachy gmina Pacyna Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - przed 1603 - Pacyna Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 1642 - Podczachy gmina Pacyna Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 

 • Dokumenty
  Akt odstąpienia wierzytelności wsi Podczachy przez Marcina Strusińskiego na rzecz Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja z 1603 r. (fragment)
  Akt odstąpienia wierzytelności wsi Podczachy przez Marcina Strusińskiego na rzecz Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja z 1603 r. (fragment)
  Podczachy odstąpienie wierzytelności
  Przed sądem i aktami niniejszymi grodzkimi łęczyckimi osobiście się stawiając, szlachetny Marcin Strusiński ze Strusina w ziemi płockiej, odstępując od prawa i jurysdykcji przysługujących jemu i jego wszelkiej własności ze strony wspomnianej tejże ziemi, zaś jurysdykcji wspomnianej niniejszej ziemi łęczyckiej w tej sprawie poddając siebie, swoje dobra i swoich spadkobierców, na ile będzie to tej sprawy dotyczyło, pozostając zdrowym na ciele i tak samo na umyśle, jawnie i w sposób wyraźny oświadczył, że całą i pełną wierzytelność dóbr swoich we wsi i majętności Podczachy na ziemi gostynińskiej i w powiecie gąbińskim położonych, które temuż składającemu oświadczenie zmarły szlachetnie urodzony Bartłomiej Podczaski,notariusz ziemi gostynińskiej, na sumę 400 florenów w polskim pieniądzu wobec akt grodzkich gostynińskich dał w zastaw i i dał jako porękę, z przyjęciem w całości tejże pierwotnej wierzytelności, z tychże dóbr prawem, władztwem, własnością, użytkami, pożytkami, korzyściami, oraz z ogółem wszystkimi przynależnościami,przyległościami, zyskami i dochodami, wraz z gotowym posiadaniem, ochroną, ewikcją [zabezpieczenie przed roszczeniami osób trzecich], i całym dobrodziejstwem pierwotnie zapisanego zastawu, niczego zupełnie z tego, o czym wspomniano, dla siebie ani dla swoich spadkobierców nie zachowując, i niczego w żaden sposób nie wyłączając, lecz tak jak dobra te tegoż składającego oświadczenie na mocy jego prawa zastawnego od wspomnianego Bartłomieja należały i się odnosiły, i tak ja dobra te dzierżył,miał i posiadał, na osobę szlachetnego Wawrzyńca Podczaskiego syna zmarłego Bartłomieja, i jego spadkobierców,na sumę w takiej samej wysokości 400 florenów w polskim pieniądzu, której przyjęcie jako zadośćuczynienia odnośnie tej sprawy kwituje, wieczyście daje, daruje, przelewa, jako też faktycznie dał,darował, przelał i odstąpił, by przez tegoż Wawrzyńca lub jego spadkobierców dobra wyżej wspomnianej aktem tym odstąpione mogły być trzymane, dzierżone, użytkowane, i w sposób trwały i bezpieczny posiadane, zgodnie z długiem i pierwotnym zapisem zastawnym, aż do całkowitego i pełnego spłacenia sumy wyżej wspomnianej, zgodnie ze zwyczajem i prawem. Wobec tego samego urzędu wyżej wspomniany składający oświadczenie Marcin dał i przyznał temuż Wawrzyńcowi i jego spadkobiercom rzeczywiste i faktyczne wprowadzenie do tychże dóbr i ich wraz z użytkowaniem bezpieczne posiadanie, przez woźnego i dwóch szlachciców, którego i których swobodnie sobie wybrać będzie mógł, w siedzibie sądu właściwego dla tychże dóbr. Na mocy dobrowolnego oświadczenia odnośnie tego, o czym wspomniano.

 • Notatki 
  • Dziedzic na Podczachach. Miecznik i skarbnik miasta Gostynin, elektor 1632 r. z ziemi gostynińskiej (elekcja Władysława IV Wazy).
   Zapisy w AGAD:
   Zapis 1663 Laurenty - Skarbnik Gostynina
   Zapis 1660 Szewce Nadolne- Był skarbnikiem gostynińskim
   Zapis 1655 - miecznik gostyniński
   Elektor 1632 r. z ziemi gostyńskiej
   Zapis 1649- nie żyjacy
   Zapis 1603 - Laurentus syn nieżyjacego Bartłomieja - notariusza sądowego Gostynina