Dokumenty

» Pokaż wszystko     «cofnij «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 60» dalej»     » Pokaz slajdów

Protokół do umowy między braćmi Wojciechem, Janem, Józefem, Antonim i Andrzejem Podczaskimi. (Dokument z filiacją bezpośrednią Stanisława Podczaskiego-ojcem i Wojciechem-synem).

Ładowanie...

TytułProtokół do umowy między braćmi Wojciechem, Janem, Józefem, Antonim i Andrzejem Podczaskimi. (Dokument z filiacją bezpośrednią Stanisława Podczaskiego-ojcem i Wojciechem-synem).
Opis1720 r. Księga grodzka łęczycka - Libri inscriptionum - S327/k.184v

Szlachetny Wojciech Podczaski, syn zmarłego szlachetnego Stanisława Podczaskiego i szlachetnej Katarzyny z Kleniewskich, odnośnie dóbr wsi Szewce Nadolne, składając oświadczenie względem także braci swoich, to jest Jana, Józefa, Antoniego i Andrzeja Podczaskich, stawiając się osobiście, pozostając zdrowym, oświadcza, że dział swój majątkowy w wyżej wspomnianej wsi Szewce Nadolne, w ziemi łęczyckiej w powiecie orłowskim położonej, w sposób wyżej opisany się odnosząc, ze wszelkim prawem, władztwem, własnością, prawem pokrewieństwa, i wszelkimi przyległościami i przynależnościami, dochodami, pożytkami i korzyściami, tak jak dobra wspomniane w swoich graniach z dawna się rozciągają, niczego dla siebie nie zachowując, już od teraz i w sposób faktyczny szlachetnemu Janowi Podczaskiemu, swojemu bratu rodzonemu i jego następcom, na mocy umowy odstąpienia, dani 11 lipca roku bieżącego zawartej, która niniejszym pismem aprobuje, potwierdza i ratyfikuje, jedną połowę, względem także innych braci swoich, darowizną wieczystą i nieodwołalna daje i darowuje, drugą zaś połowę, która poza ta darowizną się rozciąga, za sumę 1000 florenów polskich, już składającemu oświadczenie zapłaconą i uiszczoną, za którą to sumę kwituje, wspomnianemu szlachetnemu Janowi wieczyście oddaje i odstępuje. Przywala też na intromisję już od teraz oraz daje zabezpieczenie i ochronę prawną od wszelkich przeszkód prawnych i od roszczeń osób trzecich, pod karą uiszczenia wadium w wysokości takiej samej, wobec niniejszego urzędu grodzkiego.
Wojciech Podczaski, trzymany ręką.
Link doWoyciech Podczaski

» Pokaż wszystko     «cofnij «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 60» dalej»     » Pokaz slajdów