STOPKA

Właściciel - Henryk Podczaski
Rok założ. 2006.
Kontakt - bishen@wp.pl

Strona genealogiczna w sieci
Genealogii Polskiej


LICZBA WIZYT

Darmowy licznik odwiedzinDokumenty


Results 401 do 450 z 469     » Zobacz galerię

    «cofnij «1 ... 5 6 7 8 9 10 dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
401
Akt zgonu Rozalii Zakrzewskiej
Akt zgonu Rozalii Zakrzewskiej
 
402
Akt zgonu Rozalii Zatrybowskiej z Ostaszewskich
Akt zgonu Rozalii Zatrybowskiej z Ostaszewskich
 
403
Akt zgonu Rudolfa Radziewicza
Akt zgonu Rudolfa Radziewicza
 
404
Akt zgonu Scholastyki Zakrzewskiej
Akt zgonu Scholastyki Zakrzewskiej
 
405
Akt zgonu Stanisława Kąsinowskiego
Akt zgonu Stanisława Kąsinowskiego
 
406
Akt zgonu Stanisława Kasperkiewicza w 1786 r.
Akt zgonu Stanisława Kasperkiewicza w 1786 r.
 
407
Akt zgonu Stanisława Pawłoszewskiego
Akt zgonu Stanisława Pawłoszewskiego
 
408
Akt zgonu Stanisława Podczaskiego
Akt zgonu Stanisława Podczaskiego
 
409
Akt zgonu Stefana Podczaskiego
Akt zgonu Stefana Podczaskiego
 
410
Akt zgonu Szczepana Zakrzewskiego
Akt zgonu Szczepana Zakrzewskiego
 
411
Akt zgonu Szymona Kasperkiewicza w 1770 r.
Akt zgonu Szymona Kasperkiewicza w 1770 r.
 
412
Akt zgonu Tekli Niwińskiej z Olechowskich
Akt zgonu Tekli Niwińskiej z Olechowskich
 
413
Akt zgonu Tekli Pawłoszewskiej
Akt zgonu Tekli Pawłoszewskiej
 
414
Akt zgonu Teodora Podczaskiego
Akt zgonu Teodora Podczaskiego
 
415
Akt zgonu Teodora Zakrzewskiego
Akt zgonu Teodora Zakrzewskiego
 
416
Akt zgonu Teofila Zakrzewskiego
Akt zgonu Teofila Zakrzewskiego
 
417
Akt zgonu Teofili Lewandowskiej
Akt zgonu Teofili Lewandowskiej
 
418
Akt zgonu Teofili Wilkowskiej
Akt zgonu Teofili Wilkowskiej
 
419
Akt zgonu Tomasza Klimkowskiego
Akt zgonu Tomasza Klimkowskiego
 
420
Akt zgonu Urbana Podczaskiego w 1815 r.
Akt zgonu Urbana Podczaskiego w 1815 r.
 
421
Akt zgonu Walentego Podczaskiego
Akt zgonu Walentego Podczaskiego
 
422
Akt zgonu Walentego Sypuły
Akt zgonu Walentego Sypuły
 
423
Akt zgonu Walentyny
Akt zgonu Walentyny
 
424
Akt zgonu Waleriana Rzepeckiego
Akt zgonu Waleriana Rzepeckiego
 
425
Akt zgonu Walerii Zatrybowskiej
Akt zgonu Walerii Zatrybowskiej
 
426
Akt zgonu Wandy Pawłoszewskiej
Akt zgonu Wandy Pawłoszewskiej
 
427
Akt zgonu Wandy Pawłoszewskiej z Szałwińskich
Akt zgonu Wandy Pawłoszewskiej z Szałwińskich
 
428
Akt zgonu Wawrzyńca Sypuły
Akt zgonu Wawrzyńca Sypuły
 
429
Akt zgonu Weroniki Wilkowskiej
Akt zgonu Weroniki Wilkowskiej
 
430
Akt zgonu Wiktorii Podczaskiej
Akt zgonu Wiktorii Podczaskiej
 
431
Akt zgonu Wiktorii Zatrybowskiej
Akt zgonu Wiktorii Zatrybowskiej
 
432
Akt zgonu Wincentego Hipolita Podczaskiego
Akt zgonu Wincentego Hipolita Podczaskiego
 
433
Akt zgonu Wojciecha Podczaskiego
Akt zgonu Wojciecha Podczaskiego
 
434
Akt zgonu Wojciecha Podczaskiego
Akt zgonu Wojciecha Podczaskiego
 
435
Akt zgonu Wojciecha Podczaskiego. 11 lipca 1793 r.
Akt zgonu Wojciecha Podczaskiego. 11 lipca 1793 r.
 
436
Akt zgonu Władysławy Zatrybowskiej
Akt zgonu Władysławy Zatrybowskiej
 
437
Akt zgonu Zofii Kasperkiewicz  w 1776 r.
Akt zgonu Zofii Kasperkiewicz w 1776 r.
 
438
Akt zgonu Zofii Podczaskiej
Akt zgonu Zofii Podczaskiej
 
439
Akt zgonu Zuzanny Podczaskiej z Gumińskich
Akt zgonu Zuzanny Podczaskiej z Gumińskich
 
440
Akt zgonu Łukasz Głuchowskiego
Akt zgonu Łukasz Głuchowskiego
 
441
Akt zgonu Łukasza Kowalkowskiego
Akt zgonu Łukasza Kowalkowskiego
 
442
Akt zrzeczenia się roszczeń przez Jadwigę Strusińską, żonę Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja, na rzecz braci Pawła i Wojciecha Strusińskich. 1603 r.
Akt zrzeczenia się roszczeń przez Jadwigę Strusińską, żonę Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja, na rzecz braci Pawła i Wojciecha Strusińskich. 1603 r.
Wobec urzędu i akt niniejszych grodzkich łęczyckich osobiście się stawiając tam sama szlachetna Jadwiga Strusińska, małżonka prawowita szlachetnego Wawrzyńca, syna zmarłego szlachetnego Bartłomieja Podczaskiego, notariusza ziemi gostynińskiej, wraz z asystencją osobistą tegoż męża swojego, i jego zgodą na rzeczy, o których mowa poniżej, pozostając zdrowa, odstępując, w tym względzie [tj. sprawy, o której traktuje dokument] od wszelkiego prawa i jurysdykcji sobie przysługujących, zaś tej grodzkiej łęczyckiej jurysdykcji, odnośnie tego aktu [prawnego], się poddając, publicznie i dobrowolnie oświadczyła, że szlachetni Paweł i Wojciech Strusińscy, synowie szlachetnego Marcina Strusińskiego bracia rodzeni, jej odnośnie posagu i parafernaliów [osobisty majątek żony, wzięty z domu rodzinnego, a niewchodzący w skład posagu], które jej się zgodnie z prawem z dóbr ojcowskich i matczynych należą, w pełni zadość uczynili, i że od tychże braci, na mocy czynności prawnej każdego z nich jako posag i parafernalia wystarczająco otrzymała, z czego ich kwituje [zwalnia z dalszych roszczeń], i z dóbr wspomnianych, ojcowskich i matczynych, do niej prawowicie należących, ona rezygnuje i ich się zrzeka, i całkowicie i wieczyście je odstępuje na rzecz wyżej wspomnianych swoich braci jako prawowitych dziedziców.
 
443
Aky urodzenia Walerii Zatrybowskiej
Aky urodzenia Walerii Zatrybowskiej
 
444
ASK I nr 22 z 1564 r.
ASK I nr 22 z 1564 r.
Zapis w rejestrze rekognicji z 1564 r. Bartłomieja i Stanisława Podczaskich Skarbnikowiczów z Podczach części Marcina
 
445
ASK-I 1563 r.
ASK-I 1563 r.
Zapis w rejestrze rekognicji z 1563 r. Bartłomieja Podczaskiego z odciśniętą pieczęcią.
 
446
Dokument spisany przez małżeństwo Pawła Podczaskiego, syna Wawrzyńca i Mariannę z Odolińskich. 1645 r.
Dokument spisany przez małżeństwo Pawła Podczaskiego, syna Wawrzyńca i Mariannę z Odolińskich. 1645 r.
Podczascy i Odolińscy skwitowanie
Wobec urzędu starościńskiego i aktów niniejszych grodzkich łęczyckich osobiście stawiając się, szlachetny Jakub Świecki, syn zmarłego Aleksego, wyrzekając się jurysdykcji sobie przysługującej, a poddając się jurysdykcji urzędu niniejszego, jawnie, publicznie i dobrowolnie oświadczył, że szlachetnie urodzonych małżonków, Pawła Podczaskiego, syna szlachetnie urodzonego Wawrzyńca Podczaskiego, i Mariannę Odolińską, za sprawą skargi sądowej ustanowionej przez tegoż składającego to oświadczenie tytułem zacnego Wojciecha Helsczaka ze wsi Szewce Nadolne, sługi, i przez apelację do sądu Trybunału Królestwa w Piotrkowie przeniesionej, na mocy orzeczenia tamże trzymanego we wszystkich punktach i klauzulach prawa, wskutek umowy i po otrzymaniu zadośćuczynienia wyżej wspomnianej osoby z wszelkich roszczeń swoich skwitował i pismem niniejszym kwituje o wolnymi puszcza, a sprawa i skarga staje się nieważna.
 
447
Dokument Stanisława Podczaskiego, dotyczący także jego wnuków Mikołaja i Bartłomieja 1518 r.
(filiacja pośrednia )
Dokument Stanisława Podczaskiego, dotyczący także jego wnuków Mikołaja i Bartłomieja 1518 r. (filiacja pośrednia )
1518 r. 25 lutego. MRPS IV Nr 11455

Kraków, czwartek przed niedzielą (25 lutego ). Zabezpieczone jest wadium między Stanisławem Podczaskim tenutariuszem gostynińskim, i jego synami, oraz Mikołajem i Bartłomiejem, wnukami jego, z jednej strony, oraz Piotrem Szczawińskim, cześnikiem gostynińskim, i jego synami, Janem Ripskim i Janem Grodzanowskim, z drugiej strony, 500 grzywien, że spraw swoich dochodzić będą za pośrednictwem nie siły, ale prawa.
 
448
Dyplom Kazimierza Podczaskiego Kapituły Więźniów Ideowych
Dyplom Kazimierza Podczaskiego Kapituły Więźniów Ideowych
 
449
Dyplom nadania Krzyża i Medalu Niepodległości Eugeniuszowi Podczaskiemu.
Dyplom nadania Krzyża i Medalu Niepodległości Eugeniuszowi Podczaskiemu.
 
450
Dyplom nadania prawa noszenia znaczka ochotnika Wojsk Dyw. Litewsko-Białoruskiej w obronie Niepodległości
Dyplom nadania prawa noszenia znaczka ochotnika Wojsk Dyw. Litewsko-Białoruskiej w obronie Niepodległości
 

    «cofnij «1 ... 5 6 7 8 9 10 dalej»