STOPKA

Właściciel - Henryk Podczaski
Rok założ. 2006.
Kontakt - bishen@wp.pl

Strona genealogiczna w sieci
Genealogii Polskiej


LICZBA WIZYT

Darmowy licznik odwiedzinPrzypisy


Results 101 do 150 od 210

      «Poprz. 1 2 3 4 5 Dalej»

 #   Przypisy   Dotyczy 
101 pisarz sądowy w Lutotowie Podczaski, Rafał Jan (I750)
 
102 Pisarz w Janiszewie 1833 Podczaski, Teodor (I667)
 
103 podkomorzyc i sędzia kapturowy gostyniński Ubysz, Wojciech Seweryn (I1600)
 
104 Podsędek i poborca podatkowy ziemi gostyńskiej 1611 r. Podczaski, Krzysztof (I794)
 
105 PORUCZNIK odznaczony krzyżem VIRTUTI MILITARI Kasperkiewicz, Zygmunt (I731)
 
106 Powstaniec Warszawski. Armia Krajowa - batalion "Kiliński" - pluton wartowniczy; szlak bojowy: Śródmieście Północ. Zmarł 13 września 1944 w wyniku odniesionych ran.  Podczaski, Zdzisław Jan (I1491)
 
107 Prof. dr hab. Instytutu Podstawowych
Problemów Techniki PAN. 
Kasperkiewicz, Janusz Ryszard (I186)
 
108 Progimnazium w Pułtusku. Donacja Słupia, majątki: Młotkowo (Gm. Jeżowo) od ~1886 do ~1900, Piastowo do ~1910, Śniedzanowo do 1919, Świerczyn -od 1919r.
Spoczywa na cmentarzu w Drobinie 
Kasperkiewicz, Rajmund Karol (I8)
 
109 Pułkownik Wojska Polskiego.
Oficer 3 pp Księstwa, 8 ppl Królestwa, powstaniec listopadowy – ostatni dowódca 8 ppl w powstaniu. 
Podczaski, Teodor (I1536)
 
110 Rodzce chrzestni: Teodor Kiełtyński i Marianna Tolska (nr aktu 309/1900) Podczaski, Eugeniusz Ildefons (I4)
 
111 Rodzicami chrzestnymi byli M. Piotr Luberadzki syn Franciszka cześnika z Smolic i Urodzona Zofia Bielicka córka Stanisława Bielickiego mieszkająca w Łubnie. Podczaska, Tekla (I321)
 
112 Rodzicami chrzestnymi byli MD. Michał syn Jana i jego żona Rozalia córka Antoniego Gąsiorowscy dziedzice Opieczyna. Podczaska, Józefata (I319)
 
113 Rodzicami chrzestnymi byli: Urodzony Jan Kwiatkowski mieszkający w Sobótce i Marianna z Kossowskich Tańska właścicielka Części Łubna. Podczaska, Wiktoria (I323)
 
114 Rodzicami chrzestnymi wg aktu nr 24/1834 byli: Wielmożni Jan Rychlewski i Tekla z Podczaskich Rychlewska Podczaska, Wiktorya Maryanna Barbara (I304)
 
115 Rodzicami chrzestnymi wg aktu nr 37/1850 byli: Stanisław Kiełczewski i Paulina Sędzimirowa. Podczaski, Piotr Paweł (I308)
 
116 Rodzice chrzestni Stanisław Podczaski i N. Przyłębska Bednarkiewicz, Maksymilian (I393)
 
117 Rodzice chrzestni wg aktu 116/1835 byli: Stanisław Kąsinowski i Konstancja Kąsinowska Podczaski, Antoni Ignacy (I299)
 
118 Rodzice chrzestni wg aktu 5/1775: G. Martinus Liniecki i Eleonora Chrzonowska Podczaski, Jan (I302)
 
119 Rodzice chrzestni wg aktu nr 164/1898 byli: Jakub Nowicki i Józefa Przyjemska Podczaska, Bolesława (I34)
 
120 Rodzice chrzestni wg aktu nr56/1848 byli: Pan Nereusz Sulkowski - wójt Gminy Sarnów i Jan Petrykowski Podczaski, Jan (I307)
 
121 Rodzice chrzestni: Antoni Kowalski i Marianna Makowska. Podczaska, Tekla Jadwiga (I675)
 
122 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I25)
 
123 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I1)
 
124 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I280)
 
125 Rodzice chrzestni: Konstanty Byszewski z Kotkowa i Marianna Byszewska z Bowiczyna Podczaski, Antoni (I376)
 
126 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I19)
 
127 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I2)
 
128 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I23)
 
129 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I22)
 
130 Rodzice chrzestni: Stanisław Podczaski i Konstancja Olszewicz Podczaski, Edward (I919)
 
131 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I18)
 
132 rodzice chrzestni: Szymon Falkowski i Marianna Ożarowska Podczaski, Mikołaj (I600)
 
133 Rodzice chrzestni: Teodor Podczaski i Józefata Podczaska Podczaska, Joanna (I459)
 
134 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I24)
 
135 Rodzice chrzestni: Wincenty Podczaski i Magdalena Kąsinowska Podczaski, Stanisław (I14)
 
136 rodzice chrzestni: Wojciech Kamieński i Helena Wysocka ( babka) Podczaski, Szymon Juda (I599)
 
137 rodzice chrzestni: Wojciech Podczaski i Helena Wysocka Podczaski, Paweł (I1524)
 
138 Rodzice chrzestni:Konstanty Wilkowski i Marianna Podczaska Podczaski, Jan Piotr (I753)
 
139 Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą Żyjący (I26)
 
140 Rodzina, mimo poszukiwań do wybuchu II wojny światowej, nie odnalazła zaginionego w 1920 r. w wojnie z bolszewikami Marjana.
W 2008 r. znaleziono następującą informację w publikacji "Lista strat Wojska Polskiego 1918 - 1920" wyd. Wojskowego Biura Historycznego z 1934r :
- poz. 31097 . Marjan Podczaski szer. 155 pp poległ 17 VIII 1920r. w walkach w Serocku.. 
Podczaski, Marjan Konstanty (I73)
 
141 rotmistrz wojsk królewskich 1650 r. Podczaski, Kazimierz (I536)
 
142 Sędzia gostyniński już przed 1599 r. aż po 1613 r. Podczaski, Paweł (I1094)
 
143 Sekretarz Sądu gminnego w Lutotowie 1911r. Podczaski, Antoni Ryszard (I676)
 
144 Spoczywa na cmentarzu w Drobinie Zakrzewska, Helena Amelia (I9)
 
145 Stefan Skalski (13 listopada 1896 w Niegoszewie na Smoleńszczyźnie – 27 sierpnia 1975 w Warszawie), coetus 1910, student Instytutu Technologicznego w Petersburgu i prawa UW, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy; prowadził kancelarię adwokacką; żołnierz wojny obronnej 1939, w czasie okupacji w AK, więzień m.in. obozu koncentracyjnego Schulzendorf, adwokat, inicjator i prezes Związku Filistrów Sarmatii 1945-75; ostatni żyjący filister petersburski.
 
Skalski, Stefan (I863)
 
146 Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydz. Prawa i Nauk Politycznych. Zaangażowany w działalność Klubu Sportowego "ORDON" na Pelcowiźnie w Warszawie w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., był czołowym zawodnikiem sekcji piłki nożnej i lekkoatletyki. Do wybuchu wojny w 1939r. pracownik Zakładów Amunicyjnych "Pocisk" Spółka Akcyjna w Warszawie. W czasie okupacji brał aktywny udział w organizowaniu państwa podziemnego: członek AK - pseudonim "Kowal". Był Naczelnikiem Wydziału administracyjnego Komendy Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa na m. st. Warszawę, podlegającego Departamentowi Spraw Wewn. Delegatury Rządu RP na Kraj. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został członkiem PSL, opozycyjnego wobec linii politycznej partii komunistycznej. W styczniowych wyborach w 1947r. (sfałszowanych przez promoskiewskie partie) kandydował na posła do Sejmu Ustawodawczego w Okręgu nr 1 Warszawa-Miasto z listy nr 4 mikołajczykowskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego*).
W 1949 r. aresztowany, torturowany i maltretowany na przesłuchaniach przez UB**), skazany przez komunistyczny sąd (głośny proces E. Kraka i K. Moczarskiego) na 12 lat więzienia za działalność AK-owską i opozycyjną (prokurator żądał dożywocie). Więziony na ul. Rakowieckiej w Warszawie do 1956r. Po zwolnieniu z więzienia został zrehabilitowany. Podjął pracę w paxowskim INCO, w którym pracował do emerytury na stanowisku Z-cy Dyrektora Biura Nadzoru Gospodarczego ZZG. Działacz i członek zarządu Klubu Sportowego MARATON.

*) źródło.: "Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947". Wydawnictwo Sejmowe 1999 r.
**) źródło: "Widziane z ławy obrończej"- Aniela Steinsbergowa , Instytut Literacki -Paryż 1977 str. 60-61, 70. 
Łysakowski, Henryk Jerzy (I104)
 
147 Świadkowie na ślubie : Piotr Grzymała Cwierdziński - burmistrz m-ta Dobra i Celestyn Kostrzyński - wójt Gminy Długawieś

Akt zgonu 13/1890 parafia Koło 
Kąsinowska, Barbara (I17)
 
148 Świadkowie na ślubie wg aktu 5/1863 byli: Michał Kietowicz i Franciszek Dordański Podczaska, Wiktorya Maryanna Barbara (I304)
 
149 Świadkowie na ślubie: Dominik Kępiński - officielista biura powiatu kujawskiego z Wocławka i Karol Negal - kasyjer miasta Przedacz ( wg. aktu małz. 8/ 1845 ) Rodzina: Wincenty Hippolit Podczaski / Michalina Kaczorowska (F133)
 
150 Świadkowie: Ignacy Podczaski - brat Stanisława i Jan Myszke - fabrykant z Koła Rodzina: Stanisław Podczaski / Marcjanna Dybalska (F4)
 

      «Poprz. 1 2 3 4 5 Dalej»