STOPKA

Właściciel - Henryk Podczaski
Rok założ. 2006.
Kontakt - bishen@wp.pl

Strona genealogiczna w sieci
Genealogii Polskiej


LICZBA WIZYT

Darmowy licznik odwiedzinNotatki


Results 101 do 150 z 200

      «cofnij 1 2 3 4 dalej»

 #   Notatki   Link do 
101 PORUCZNIK odznaczony krzyżem VIRTUTI MILITARI Kasperkiewicz, Zygmunt (I731)
 
102 Progimnazium w Pułtusku. Donacja Słupia, majątki: Młotkowo (Gm. Jeżowo) od ~1886 do ~1900, Piastowo do ~1910, Śniedzanowo do 1919, Świerczyn -od 1919r.
Spoczywa na cmentarzu w Drobinie 
Kasperkiewicz, Rajmund Karol (I8)
 
103 Pułkownik Wojska Polskiego.
Oficer 3 pp Księstwa, 8 ppl Królestwa, powstaniec listopadowy – ostatni dowódca 8 ppl w powstaniu. 
Podczaski, Teodor (I1536)
 
104 Rodzce chrzestni: Teodor Kiełtyński i Marianna Tolska (nr aktu 309/1900) Podczaski, Eugeniusz Ildefons (I4)
 
105 Rodzicami chrzestnymi byli M. Piotr Luberadzki syn Franciszka cześnika z Smolic i Urodzona Zofia Bielicka córka Stanisława Bielickiego mieszkająca w Łubnie. Podczaska, Tekla (I321)
 
106 Rodzicami chrzestnymi byli MD. Michał syn Jana i jego żona Rozalia córka Antoniego Gąsiorowscy dziedzice Opieczyna. Podczaska, Józefata (I319)
 
107 Rodzicami chrzestnymi byli: Urodzony Jan Kwiatkowski mieszkający w Sobótce i Marianna z Kossowskich Tańska właścicielka Części Łubna. Podczaska, Wiktoria (I323)
 
108 Rodzicami chrzestnymi wg aktu nr 24/1834 byli: Wielmożni Jan Rychlewski i Tekla z Podczaskich Rychlewska Podczaska, Wiktorya Maryanna Barbara (I304)
 
109 Rodzicami chrzestnymi wg aktu nr 37/1850 byli: Stanisław Kiełczewski i Paulina Sędzimirowa. Podczaski, Piotr Paweł (I308)
 
110 Rodzice chrzestni Stanisław Podczaski i N. Przyłębska Bednarkiewicz, Maksymilian (I393)
 
111 Rodzice chrzestni wg aktu 116/1835 byli: Stanisław Kąsinowski i Konstancja Kąsinowska Podczaski, Antoni Ignacy (I299)
 
112 Rodzice chrzestni wg aktu 5/1775: G. Martinus Liniecki i Eleonora Chrzonowska Podczaski, Jan (I302)
 
113 Rodzice chrzestni wg aktu nr 164/1898 byli: Jakub Nowicki i Józefa Przyjemska Podczaska, Bolesława (I34)
 
114 Rodzice chrzestni wg aktu nr56/1848 byli: Pan Nereusz Sulkowski - wójt Gminy Sarnów i Jan Petrykowski Podczaski, Jan (I307)
 
115 Rodzice chrzestni: Antoni Kowalski i Marianna Makowska. Podczaska, Tekla Jadwiga (I675)
 
116 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I25)
 
117 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I1)
 
118 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I280)
 
119 Rodzice chrzestni: Konstanty Byszewski z Kotkowa i Marianna Byszewska z Bowiczyna Podczaski, Antoni (I376)
 
120 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I19)
 
121 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I2)
 
122 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I23)
 
123 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I22)
 
124 Rodzice chrzestni: Stanisław Podczaski i Konstancja Olszewicz Podczaski, Edward (I919)
 
125 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I18)
 
126 Rodzice chrzestni: Teodor Podczaski i Józefata Podczaska Podczaska, Joanna (I459)
 
127 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I24)
 
128 Rodzice chrzestni: Wincenty Podczaski i Magdalena Kąsinowska Podczaski, Stanisław (I14)
 
129 Rodzice chrzestni:Konstanty Wilkowski i Marianna Podczaska Podczaski, Jan Piotr (I753)
 
130 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. Żyjący (I26)
 
131 Rodzina, mimo poszukiwań do wybuchu II wojny światowej, nie odnalazła zaginionego w 1920 r. w wojnie z bolszewikami Marjana.
W 2008 r. znaleziono następującą informację w publikacji "Lista strat Wojska Polskiego 1918 - 1920" wyd. Wojskowego Biura Historycznego z 1934r :
- poz. 31097 . Marjan Podczaski szer. 155 pp poległ 17 VIII 1920r. w walkach w Serocku.. 
Podczaski, Marjan Konstanty (I73)
 
132 rotmistrz wojsk królewskich 1650 r. Podczaski, Kazimierz (I536)
 
133 Sędzia gostyniński już przed 1599 r. aż po 1613 r. Podczaski, Paweł (I1094)
 
134 Sekretarz Sądu gminnego w Lutotowie 1911r. Podczaski, Antoni Ryszard (I676)
 
135 Spoczywa na cmentarzu w Drobinie Zakrzewska, Helena Amelia (I9)
 
136 Stefan Skalski (13 listopada 1896 w Niegoszewie na Smoleńszczyźnie – 27 sierpnia 1975 w Warszawie), coetus 1910, student Instytutu Technologicznego w Petersburgu i prawa UW, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy; prowadził kancelarię adwokacką; żołnierz wojny obronnej 1939, w czasie okupacji w AK, więzień m.in. obozu koncentracyjnego Schulzendorf, adwokat, inicjator i prezes Związku Filistrów Sarmatii 1945-75; ostatni żyjący filister petersburski.
 
Skalski, Stefan (I863)
 
137 Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydz. Prawa i Nauk Politycznych. Zaangażowany w działalność Klubu Sportowego "ORDON" na Pelcowiźnie w Warszawie w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., był czołowym zawodnikiem sekcji piłki nożnej i lekkoatletyki. Do wybuchu wojny w 1939r. pracownik Zakładów Amunicyjnych "Pocisk" Spółka Akcyjna w Warszawie. W czasie okupacji brał aktywny udział w organizowaniu państwa podziemnego: członek AK - pseudonim "Kowal". Był Naczelnikiem Wydziału administracyjnego Komendy Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa na m. st. Warszawę, podlegającego Departamentowi Spraw Wewn. Delegatury Rządu RP na Kraj. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został członkiem PSL, opozycyjnego wobec linii politycznej partii komunistycznej. W styczniowych wyborach w 1947r. (sfałszowanych przez promoskiewskie partie) kandydował na posła do Sejmu Ustawodawczego w Okręgu nr 1 Warszawa-Miasto z listy nr 4 mikołajczykowskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego*).
W 1949 r. aresztowany, torturowany i maltretowany na przesłuchaniach przez UB**), skazany przez komunistyczny sąd (głośny proces E. Kraka i K. Moczarskiego) na 12 lat więzienia za działalność AK-owską i opozycyjną (prokurator żądał dożywocie). Więziony na ul. Rakowieckiej w Warszawie do 1956r. Po zwolnieniu z więzienia został zrehabilitowany. Podjął pracę w paxowskim INCO, w którym pracował do emerytury na stanowisku Z-cy Dyrektora Biura Nadzoru Gospodarczego ZZG. Działacz i członek zarządu Klubu Sportowego MARATON.

*) źródło.: "Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947". Wydawnictwo Sejmowe 1999 r.
**) źródło: "Widziane z ławy obrończej"- Aniela Steinsbergowa , Instytut Literacki -Paryż 1977 str. 60-61, 70. 
Łysakowski, Henryk Jerzy (I104)
 
138 Świadkowie na ślubie : Piotr Grzymała Cwierdziński - burmistrz m-ta Dobra i Celestyn Kostrzyński - wójt Gminy Długawieś

Akt zgonu 13/1890 parafia Koło 
Kąsinowska, Barbara (I17)
 
139 Świadkowie na ślubie wg aktu 5/1863 byli: Michał Kietowicz i Franciszek Dordański Podczaska, Wiktorya Maryanna Barbara (I304)
 
140 Świadkowie na ślubie: Dominik Kępiński - officielista biura powiatu kujawskiego z Wocławka i Karol Negal - kasyjer miasta Przedacz ( wg. aktu małz. 8/ 1845 ) Rodzina (F133)
 
141 Świadkowie: Ignacy Podczaski - brat Stanisława i Jan Myszke - fabrykant z Koła Rodzina (F4)
 
142 Świadkowie: Piotr Grzymała Cwierdziński - burmistrz m-ta Dobra i Celestyn Kostrzyński - wójt Gminy Długawieś Rodzina (F15)
 
143 sybirak ( 1907-1908) Podczaski, Stanisław (I14)
 
144 Ukończył Gimnazjum Polskie Polskiej Macierzy Szkolnej w Płocku w roku 1912.
Podjął studia politechniczne w Kijowie, które przerwała I wojna światowa. Zaciągnął się do 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej (Płock). Po wojnie ukończył Politechnikę Warszawską na wydziale Lądowo-Wodnym.
W 1923 r. ożenił się z Zofią Beckówną.
Do wojny nie pracował w swoim fachu, zajmował się prowadzeniem majątku (po rodzicach) Świerczyn k/ Drobina, wyspecjalizowanym w produkcji ziół (plantacje należące do kilku największych w Polsce).
W czasie wojny wraz z rodziną, wysiedlony przez Niemców z majątku Świerczyn, prowadził dzierżawione gospodarstwo rolne w Nadbieli w pow. radzymińskim.
Po II wojnie św. zamieszkał u teściów w Warszawie i pracował przez kilka lat w szkole jako nauczyciel chemii.
Od 1948 r. aż do emerytury pracował w redakcji "Horyzontów Techniki" i "Horyzontów Techniki dla dzieci".
Zmarł 6 lutego 1961 r. w Warszawie.  
Kasperkiewicz, Stanisław Edward (I181)
 
145 Używał całe życie imienia Ildefons.
 
Podczaski, Antoni Ildefons (I16)
 
146 Używał imienia Ildefons Podczaski, Antoni Ildefons (I16)
 
147 Używał imienia Jacek Kasperkiewicz, Zygmunt Jacek (I6)
 
148 Używał imienia Stafan Kasperkiewicz, Marceli Marcyan Stefan (I183)
 
149 Używał imienia Sylwester Kasperkiewicz, Jan Sylwester (I1238)
 
150 Ułan 4 pułku. Zaginął bez wieści na Wschodzie podczas wojny bolszewickiej. Odnaleziony na "Liście strat Wojska Polskiego - Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920" - zmarł z ran pod Żabinką pow. Kobryń (obecnie Białoruś) Kasperkiewicz, Marceli Marcyan Stefan (I183)
 

      «cofnij 1 2 3 4 dalej»