STOPKA

Właściciel - Henryk Podczaski
Rok założ. 2006.
Kontakt - bishen@wp.pl

Strona genealogiczna w sieci
Genealogii Polskiej


LICZBA WIZYT

Darmowy licznik odwiedzinPrzypisy


Results 151 do 200 od 210

      «Poprz. 1 2 3 4 5 Dalej»

 #   Przypisy   Dotyczy 
151 Świadkowie: Piotr Grzymała Cwierdziński - burmistrz m-ta Dobra i Celestyn Kostrzyński - wójt Gminy Długawieś Rodzina: Antoni Ildefons Podczaski / Barbara Kąsinowska (F15)
 
152 sybirak ( 1907-1908) Podczaski, Stanisław (I14)
 
153 Ukończył Gimnazjum Polskie Polskiej Macierzy Szkolnej w Płocku w roku 1912.
Podjął studia politechniczne w Kijowie, które przerwała I wojna światowa. Zaciągnął się do 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej (Płock). Po wojnie ukończył Politechnikę Warszawską na wydziale Lądowo-Wodnym.
W 1923 r. ożenił się z Zofią Beckówną.
Do wojny nie pracował w swoim fachu, zajmował się prowadzeniem majątku (po rodzicach) Świerczyn k/ Drobina, wyspecjalizowanym w produkcji ziół (plantacje należące do kilku największych w Polsce).
W czasie wojny wraz z rodziną, wysiedlony przez Niemców z majątku Świerczyn, prowadził dzierżawione gospodarstwo rolne w Nadbieli w pow. radzymińskim.
Po II wojnie św. zamieszkał u teściów w Warszawie i pracował przez kilka lat w szkole jako nauczyciel chemii.
Od 1948 r. aż do emerytury pracował w redakcji "Horyzontów Techniki" i "Horyzontów Techniki dla dzieci".
Zmarł 6 lutego 1961 r. w Warszawie.  
Kasperkiewicz, Stanisław Edward (I181)
 
154 Używał całe życie imienia Ildefons.
 
Podczaski, Antoni Ildefons (I16)
 
155 Używał imienia Ildefons Podczaski, Antoni Ildefons (I16)
 
156 Używał imienia Jacek Kasperkiewicz, Zygmunt Jacek (I6)
 
157 Używał imienia Stafan Kasperkiewicz, Marceli Marcyan Stefan (I183)
 
158 Używał imienia Sylwester Kasperkiewicz, Jan Sylwester (I1238)
 
159 Ułan 4 pułku. Zaginął bez wieści na Wschodzie podczas wojny bolszewickiej. Odnaleziony na "Liście strat Wojska Polskiego - Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920" - zmarł z ran pod Żabinką pow. Kobryń (obecnie Białoruś) Kasperkiewicz, Marceli Marcyan Stefan (I183)
 
160 w 1869 urzędnik Magistratu m. Koło Podczaski, Ignacy Ildefons (I300)
 
161 W akcie urodzenia nadano dziecku imię Aleksandra, w późniejszych aktach występują także zapisy z imieniem - Eleonora. Podczaska, Aleksandra Eleonora (I380)
 
162 w zapisie z 1757 r Marianna Dąbrowska, Agnieszka Agata (I325)
 
163 Wdowa po Franciszku Olkowiczu Długosz, Marcjanna (I539)
 
164 Właściciel cząstkowy Kotlisk Dużych ( zapis KZŁ 1735 r. ) Podczaski, Szymon Juda (I599)
 
165 Właściciel cząstkowy Kotlisk Małych Podczaski, Marcin (I602)
 
166 Właściciel cząstkowy Podczach Dużych gostynińskich Podczaski, Jan (I878)
 
167 Właściciel cząstkowy Podczach Wielkich gostynińskich Podczaski, Stanisław (I1078)
 
168 Właściciel cząstkowy Podczach Wielkich gostynińskich Podczaski, Stanisław (I829)
 
169 Właściciel cząstkowy Podczach Wielkich gostynińskich Podczaski, Kasper (I1083)
 
170 Właściciel cząstkowy Podczach Wielkich i Sowikowicz ( obecnie Sejkowice ) - ziemia gostynińska Podczaski, Jakub (I1079)
 
171 Właściciel cząstkowy Sejkowic i Słomków Podczaski, Jan (I614)
 
172 Właściciel cząstkowy Sejkowicz i Rakowca Podczaski, Florian (I612)
 
173 Właściciel cząstkowy Szewców Nadolnych Podczaski, Paweł (I588)
 
174 Właściciel cząstkowy Szewców Nadolnych i Szewców Nagórnych ( KZO 1631r. ) Podczaski, Stanisław (I593)
 
175 Właściciel cząstkowy w Szewcach Nadolnych Podczaski, Jan (I508)
 
176 Właściciel cząstkowy w Szewcach Nadolnych Podczaski, Jan (I496)
 
177 Właściciel folwarku Józefowo w par. Sompolno Wilkowski, Józef (I970)
 
178 Właściciel Podczach Wielkich gostynińskich. Skarbnik ziemi gostynińskiej 1512 - 1531 r. Podczaski, Stanisław (I537)
 
179 Własciciel Strusina ( w płocki, gm. Żagoty ? ) Strusiński, Marcin (I572)
 
180 Zapis 1703
Zapis 1647 
Odolińska, Marianna (I511)
 
181 Zapis - 1650 r
Zapis 1646 r Gostynin 
Podczaska, Katarzyna (I567)
 
182 zapis 1589
1579 r. właściciel we wsi Słubice Majno parafia Jamno 1 1/4 łanów -zapis z roku 1579 w Źródła dziejowe t. XVI Polska XVI wieku Adolfa Pawińskiego 
Trębiński, Florian (I613)
 
183 zapis 1589
zapis 1617
Zapis 1621 
Podczaski, Jan (I614)
 
184 Zapis 1589
Zapis 1619 
Podczaski, Florian (I612)
 
185 Zapis 1589 Podczaska, Zofia (I615)
 
186 zapis 1589 Rakowski, Maciej (I617)
 
187 zapis 1592 Rakowska, Anna (I616)
 
188 Zapis 1597
Zapis 1619 
Trębińska, Anna (I566)
 
189 Zapis 1603 Strusiński, Paweł (I573)
 
190 Zapis 1603 Strusiński, Wojciech (I574)
 
191 Zapis 1617 Skotnicka, Zofia (I621)
 
192 zapis 1646 Gostynin Pomorski, Piotr (I698)
 
193 Zapis 1646 Gostynin Pomorska, Ewa (I699)
 
194 Zapis 1646 r Gostynin Pomorska, Marianna (I700)
 
195 Zapis 1663 Podczaska, Anna (I529)
 
196 Zapis 1663 Gumiński, Jan (I530)
 
197 Zapis 1664 wdowa po Aleksandrze Turskim Borowska, Zofia (I648)
 
198 Zapis 1667 Witowska, Anna (I647)
 
199 Zapis 1672 Podczaski, Wojciech (I596)
 
200 Zapis 1674 Podczaski, Tomasz (I531)
 

      «Poprz. 1 2 3 4 5 Dalej»