STOPKA

Właściciel - Henryk Podczaski
Rok założ. 2006.
Kontakt - bishen@wp.pl

Strona genealogiczna w sieci
Genealogii Polskiej


LICZBA WIZYT

Darmowy licznik odwiedzinWszystkie media


Results 1 do 50 od 1,034     » Zobacz galerię

    1 2 3 4 5 ... 21» Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Info   Dotyczy 
1
Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą
 
2

52.24, 21
 
3

52.24, 21
 
4

Pomnik epitafijny na Powązkach z napisem: " FELIXOWI PODCZASKIEMU
B. OFFICEROWI WOJSK POLSKICH ZMARŁEMU W DNIU 29 SIERPNIA 1842

FAMILIA ZAWDZIĘCZAJĄC JEGO
PRZYCHYLNOŚĆ I PRZYWIĄZANIE
TĘ PAMIĄTKĘ POŁOŻYŁA
52.24, 21
 
5
 Zapis w MRPS-1502 r.
Zapis w MRPS-1502 r.
Zwolnienie Stanisława Podczaskiego z wyprawy wojennej przeciwko Moskalom w 1502 r., w związku z tym, że jego synowie Mikołaj i Andrzej, niewydzieleni majątkowo, służą wojskowo w Wielkim Księstwie Litewskim uczestnicząc a działaniach przeciw wojskom moskiewskim.
52.24, 21
 
6
19-letni Eugeniusz Podczaski jako ochotnik w Wojsku Polskim w wojnie z bolszewikami w 1919 r.
19-letni Eugeniusz Podczaski jako ochotnik w Wojsku Polskim w wojnie z bolszewikami w 1919 r.
 
7
Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą
 
8
Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą
 
9
Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą
52.24, 21
 
10
Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą
52.24, 21
 
11
Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą
 
12
Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą
 
13
Akt Anny z Tębińskich wdowy po Bartłomieju Podczaskim z Sejkowicz z ziemi gostynińskiej. 1589 r.
Akt Anny z Tębińskich wdowy po Bartłomieju Podczaskim z Sejkowicz z ziemi gostynińskiej. 1589 r.
Stawiając się osobiście przed urzędem i aktami niniejszymi grodzkimi łęczyckimi, szlachetna Anna córka zmarłego szlachetnego Floriana Trębińskiego, i owdowiała małżonka szlachetnego zmarłego Bartłomieja Podczaskiego, w Sejkowiczach w ziemi gostynińskiej i powiecie gąbińskim, na mocy tak prawa przekształcenia posagu, jak i prawa dożywocia tenutariuszka, zdrowa na ciele i umyśle, odstępując prawo swoje ziemskie jakiekolwiek sobie przysługujące, a niniejszej jurysdykcji grodzkiej się poddając,publicznie i wyraźnymi słowami oświadczyła, że z dożywocia przez wspomnianego zmarłego Bartłomieja Podczaskiego męża swojego na dobrach Sejkowicze uczynionemu dla szlachetnego Floriana Podczaskiego,syna swojego prawowitego, jako z dóbr dziedzicznych rezygnuje, i z samej umowy dożywocia rezygnuje i ją wieczyście unieważnia, z dodaniem także tego, że ta sama Anna na mocy dobrowolnej ugody pod swoją wolę i nadzór przyjęła szlachetnego Jana Podczaskiego syna swojego młodszego, i szlachetną Zofię córkę, wraz ze wszystkimi rzeczami ruchomymi i nieruchomymi, pod opiekę swoją, wyżywienie i utrzymanie,wyżej wspomnianego Jana aż do jego lat sprawnych, wspomnianą zaś Zofię do jej zamążpójścia.
52.24, 21
 
14
Akt chrztu
Akt chrztu
52.24, 21
 
15
Akt chrztu Jana Podczaskiego z dn. 17 lutego 1775
Akt chrztu Jana Podczaskiego z dn. 17 lutego 1775
52.24, 21
 
16
Akt chrztu Józefaty Podczaskiej. 21.05.1769 r.
Akt chrztu Józefaty Podczaskiej. 21.05.1769 r.
52.24, 21
 
17
Akt darowizny z 1765 r.
Akt darowizny z 1765 r.
Akt darowizny w postaci majątku Łubno Kaspra Byszewskiego dla córki Zofii Byszewskiej, małżonki Wojciecha Podczaskiego.
52.24, 21
 
18
Akt małżeński Ignacego Podczaskiego i Marianny Wilkowskiej
Akt małżeński Ignacego Podczaskiego i Marianny Wilkowskiej
52.24, 21
 
19
Akt małżeński Katarzyny ( Apolonii) Kasperkiewicz  1859 r.
Akt małżeński Katarzyny ( Apolonii) Kasperkiewicz 1859 r.
52.24, 21
 
20
Akt małżeński Ludwika Pępkiewicza i Gertrudy Gołackiej
Akt małżeński Ludwika Pępkiewicza i Gertrudy Gołackiej
52.24, 21
 
21
Akt małżeństwa Antoniego Grzybowskiego i Marianny Biedrzyckiej
Akt małżeństwa Antoniego Grzybowskiego i Marianny Biedrzyckiej
52.24, 21
 
22
Akt małżeństwa Antoniego Kakowskiego i Pelagii Kasperkiewicz
Akt małżeństwa Antoniego Kakowskiego i Pelagii Kasperkiewicz
52.24, 21
 
23
Akt małżeństwa Bronisława Grzybowskiego i Rozalii Jankowskiej
Akt małżeństwa Bronisława Grzybowskiego i Rozalii Jankowskiej
52.24, 21
 
24
Akt małżeństwa Felicjana Grzybowskiego i Wiktorii Rawy
Akt małżeństwa Felicjana Grzybowskiego i Wiktorii Rawy
52.24, 21
 
25
Akt małżeństwa Feliksa Niwińskiego i Erazmy Podczaskiej
Akt małżeństwa Feliksa Niwińskiego i Erazmy Podczaskiej
52.41157853675065, 19.15912628173828
 
26
Akt małżeństwa Feliksy Pawłoszewskiej
Akt małżeństwa Feliksy Pawłoszewskiej
52.24, 21
 
27
Akt małżeństwa Grzegorza Biedrzyckiego i Rozalii z Trosińskich
Akt małżeństwa Grzegorza Biedrzyckiego i Rozalii z Trosińskich
52.24, 21
 
28
Akt małżeństwa Ignacego Kąsinowskiego i Agnieszki Mokrosowskiej
Akt małżeństwa Ignacego Kąsinowskiego i Agnieszki Mokrosowskiej
52.24, 21
 
29
Akt małżeństwa Ignacego Kasperkiewicza z Agnieszką Herą
Akt małżeństwa Ignacego Kasperkiewicza z Agnieszką Herą
52.24, 21
 
30
Akt małżeństwa Ignacego Sadowskiego z Honoratą Podczaską
Akt małżeństwa Ignacego Sadowskiego z Honoratą Podczaską
52.24, 21
 
31
Akt małżeństwa Jana Kasperkiewicza i Marii Urbańskiej
Akt małżeństwa Jana Kasperkiewicza i Marii Urbańskiej
52.24, 21
 
32
Akt małżeństwa Jana Niwińskiego i Tekli Olechowskiej
Akt małżeństwa Jana Niwińskiego i Tekli Olechowskiej
52.24, 21
 
33
Akt małżeństwa Jana Wilkowskiego i Michaliny Puśnikowskiej
Akt małżeństwa Jana Wilkowskiego i Michaliny Puśnikowskiej
52.24, 21
 
34
Akt małżeństwa Jana Zwolińskiego
Akt małżeństwa Jana Zwolińskiego
52.24, 21
 
35
Akt małżeństwa Józefa Grzybowskiego  i Rozalii Trosińskiej
Akt małżeństwa Józefa Grzybowskiego i Rozalii Trosińskiej
52.24, 21
 
36
Akt małżeństwa Józefa Podczaskiego i Anieli Nowińskiej ze Strzęboszów
Akt małżeństwa Józefa Podczaskiego i Anieli Nowińskiej ze Strzęboszów
52.24, 21
 
37
Akt małżeństwa Józefa Podczaskiego i Marianny Mostowskiej
Akt małżeństwa Józefa Podczaskiego i Marianny Mostowskiej
52.24, 21
 
38
Akt małżeństwa Józefa Zwolińskiego i Kazimiery Podczaskiej
Akt małżeństwa Józefa Zwolińskiego i Kazimiery Podczaskiej
52.24, 21
 
39
Akt małżeństwa Józefy Pawłoszewskiej
Akt małżeństwa Józefy Pawłoszewskiej
52.24, 21
 
40
Akt małżeństwa Karola Pępkiewicza i Gertrudy Guzkówny
Akt małżeństwa Karola Pępkiewicza i Gertrudy Guzkówny
52.24, 21
 
41
Akt małżeństwa Kazimierza Bileckiego i Salomei Pępkiewicz
Akt małżeństwa Kazimierza Bileckiego i Salomei Pępkiewicz
52.24, 21
 
42
Akt małżeństwa Magdaleny Kąsinowskiej i Jana Aleksandrowicza
Akt małżeństwa Magdaleny Kąsinowskiej i Jana Aleksandrowicza
52.24, 21
 
43
Akt małżeństwa Michała Kąsinowskiego i Tekli Szmideckiej
Akt małżeństwa Michała Kąsinowskiego i Tekli Szmideckiej
52.24, 21
 
44
Akt małżeństwa Rafała Warząchowskiego i Agnieszki Pępkiewicz
Akt małżeństwa Rafała Warząchowskiego i Agnieszki Pępkiewicz
52.24, 21
 
45
Akt małżeństwa Sebastiana Kasperkiewicza i Franciszki Tokarskiej
Akt małżeństwa Sebastiana Kasperkiewicza i Franciszki Tokarskiej
52.24, 21
 
46
Akt małżeństwa Stanisława Kąsinowskiego i Konstancji Madalińskiej
Akt małżeństwa Stanisława Kąsinowskiego i Konstancji Madalińskiej
52.24, 21
 
47
Akt małżeństwa Stefana Kąsinowskiego i Joanny Jabłonki
Akt małżeństwa Stefana Kąsinowskiego i Joanny Jabłonki
52.24, 21
 
48
Akt małżeństwa Sylwestra Kasperkiewicza i Heleny Lipińskiej
Akt małżeństwa Sylwestra Kasperkiewicza i Heleny Lipińskiej
52.24, 21
 
49
Akt małżeństwa Sylwestra Kasperkiewicza i Klary Piątek w 1824 r.
Akt małżeństwa Sylwestra Kasperkiewicza i Klary Piątek w 1824 r.
52.24, 21
 
50
Akt małżeństwa Szczepana Dębskiego i Teklą Gurbską
Akt małżeństwa Szczepana Dębskiego i Teklą Gurbską
52.24, 21
 

    1 2 3 4 5 ... 21» Dalej»