STOPKA

Właściciel - Henryk Podczaski
Rok założ. 2006.
Kontakt - bishen@wp.pl

Strona genealogiczna w sieci
Genealogii Polskiej


LICZBA WIZYT

Darmowy licznik odwiedzinDokumenty


Results 1 do 50 z 457     » Zobacz galerię

    1 2 3 4 5 ... 10» dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
1

 
2

 
3
 Zapis w MRPS-1502 r.
Zapis w MRPS-1502 r.
Zwolnienie Stanisława Podczaskiego z wyprawy wojennej przeciwko Moskalom w 1502 r., w związku z tym, że jego synowie Mikołaj i Andrzej, niewydzieleni majątkowo, służą wojskowo w Wielkim Księstwie Litewskim uczestnicząc a działaniach przeciw wojskom moskiewskim.
 
4
Akt Anny z Tębińskich wdowy po Bartłomieju Podczaskim z Sejkowicz z ziemi gostynińskiej. 1589 r.
Akt Anny z Tębińskich wdowy po Bartłomieju Podczaskim z Sejkowicz z ziemi gostynińskiej. 1589 r.
Stawiając się osobiście przed urzędem i aktami niniejszymi grodzkimi łęczyckimi, szlachetna Anna córka zmarłego szlachetnego Floriana Trębińskiego, i owdowiała małżonka szlachetnego zmarłego Bartłomieja Podczaskiego, w Sejkowiczach w ziemi gostynińskiej i powiecie gąbińskim, na mocy tak prawa przekształcenia posagu, jak i prawa dożywocia tenutariuszka, zdrowa na ciele i umyśle, odstępując prawo swoje ziemskie jakiekolwiek sobie przysługujące, a niniejszej jurysdykcji grodzkiej się poddając,publicznie i wyraźnymi słowami oświadczyła, że z dożywocia przez wspomnianego zmarłego Bartłomieja Podczaskiego męża swojego na dobrach Sejkowicze uczynionemu dla szlachetnego Floriana Podczaskiego,syna swojego prawowitego, jako z dóbr dziedzicznych rezygnuje, i z samej umowy dożywocia rezygnuje i ją wieczyście unieważnia, z dodaniem także tego, że ta sama Anna na mocy dobrowolnej ugody pod swoją wolę i nadzór przyjęła szlachetnego Jana Podczaskiego syna swojego młodszego, i szlachetną Zofię córkę, wraz ze wszystkimi rzeczami ruchomymi i nieruchomymi, pod opiekę swoją, wyżywienie i utrzymanie,wyżej wspomnianego Jana aż do jego lat sprawnych, wspomnianą zaś Zofię do jej zamążpójścia.
 
5
Akt chrztu
Akt chrztu
 
6
Akt chrztu Jana Podczaskiego z dn. 17 lutego 1775
Akt chrztu Jana Podczaskiego z dn. 17 lutego 1775
 
7
Akt chrztu Józefaty Podczaskiej. 21.05.1769 r.
Akt chrztu Józefaty Podczaskiej. 21.05.1769 r.
 
8
Akt darowizny z 1765 r.
Akt darowizny z 1765 r.
Akt darowizny w postaci majątku Łubno Kaspra Byszewskiego dla córki Zofii Byszewskiej, małżonki Wojciecha Podczaskiego.
 
9
Akt małżeński Ignacego Podczaskiego i Marianny Wilkowskiej
Akt małżeński Ignacego Podczaskiego i Marianny Wilkowskiej
 
10
Akt małżeński Katarzyny ( Apolonii) Kasperkiewicz  1859 r.
Akt małżeński Katarzyny ( Apolonii) Kasperkiewicz 1859 r.
 
11
Akt małżeński Ludwika Pępkiewicza i Gertrudy Gołackiej
Akt małżeński Ludwika Pępkiewicza i Gertrudy Gołackiej
 
12
Akt małżeństwa Antoniego Grzybowskiego i Marianny Biedrzyckiej
Akt małżeństwa Antoniego Grzybowskiego i Marianny Biedrzyckiej
 
13
Akt małżeństwa Antoniego Kakowskiego i Pelagii Kasperkiewicz
Akt małżeństwa Antoniego Kakowskiego i Pelagii Kasperkiewicz
 
14
Akt małżeństwa Bronisława Grzybowskiego i Rozalii Jankowskiej
Akt małżeństwa Bronisława Grzybowskiego i Rozalii Jankowskiej
 
15
Akt małżeństwa Felicjana Grzybowskiego i Wiktorii Rawy
Akt małżeństwa Felicjana Grzybowskiego i Wiktorii Rawy
 
16
Akt małżeństwa Feliksa Niwińskiego i Erazmy Podczaskiej
Akt małżeństwa Feliksa Niwińskiego i Erazmy Podczaskiej
 
17
Akt małżeństwa Feliksy Pawłoszewskiej
Akt małżeństwa Feliksy Pawłoszewskiej
 
18
Akt małżeństwa Grzegorza Biedrzyckiego i Rozalii z Trosińskich
Akt małżeństwa Grzegorza Biedrzyckiego i Rozalii z Trosińskich
 
19
Akt małżeństwa Ignacego Kąsinowskiego i Agnieszki Mokrosowskiej
Akt małżeństwa Ignacego Kąsinowskiego i Agnieszki Mokrosowskiej
 
20
Akt małżeństwa Ignacego Kasperkiewicza z Agnieszką Herą
Akt małżeństwa Ignacego Kasperkiewicza z Agnieszką Herą
 
21
Akt małżeństwa Ignacego Sadowskiego z Honoratą Podczaską
Akt małżeństwa Ignacego Sadowskiego z Honoratą Podczaską
 
22
Akt małżeństwa Jana Niwińskiego i Tekli Olechowskiej
Akt małżeństwa Jana Niwińskiego i Tekli Olechowskiej
 
23
Akt małżeństwa Jana Podczaskiego i Zofii Rzepeckiej
Akt małżeństwa Jana Podczaskiego i Zofii Rzepeckiej
 
24
Akt małżeństwa Jana Wilkowskiego i Michaliny Puśnikowskiej
Akt małżeństwa Jana Wilkowskiego i Michaliny Puśnikowskiej
 
25
Akt małżeństwa Jana Zwolińskiego
Akt małżeństwa Jana Zwolińskiego
 
26
Akt małżeństwa Józefa Grzybowskiego  i Rozalii Trosińskiej
Akt małżeństwa Józefa Grzybowskiego i Rozalii Trosińskiej
 
27
Akt małżeństwa Józefa Podczaskiego i Anieli Nowińskiej ze Strzęboszów
Akt małżeństwa Józefa Podczaskiego i Anieli Nowińskiej ze Strzęboszów
 
28
Akt małżeństwa Józefa Zwolińskiego i Kazimiery Podczaskiej
Akt małżeństwa Józefa Zwolińskiego i Kazimiery Podczaskiej
 
29
Akt małżeństwa Józefy Pawłoszewskiej
Akt małżeństwa Józefy Pawłoszewskiej
 
30
Akt małżeństwa Karola Pępkiewicza i Gertrudy Guzkówny
Akt małżeństwa Karola Pępkiewicza i Gertrudy Guzkówny
 
31
Akt małżeństwa Kazimierza Bileckiego i Salomei Pępkiewicz
Akt małżeństwa Kazimierza Bileckiego i Salomei Pępkiewicz
 
32
Akt małżeństwa Magdaleny Kąsinowskiej i Jana Aleksandrowicza
Akt małżeństwa Magdaleny Kąsinowskiej i Jana Aleksandrowicza
 
33
Akt małżeństwa Michała Kąsinowskiego i Tekli Szmideckiej
Akt małżeństwa Michała Kąsinowskiego i Tekli Szmideckiej
 
34
Akt małżeństwa Rafała Warząchowskiego i Agnieszki Pępkiewicz
Akt małżeństwa Rafała Warząchowskiego i Agnieszki Pępkiewicz
 
35
Akt małżeństwa Sebastiana Kasperkiewicza i Franciszki Tokarskiej
Akt małżeństwa Sebastiana Kasperkiewicza i Franciszki Tokarskiej
 
36
Akt małżeństwa Stanisława Kąsinowskiego i Konstancji Madalińskiej
Akt małżeństwa Stanisława Kąsinowskiego i Konstancji Madalińskiej
 
37
Akt małżeństwa Stefana Kąsinowskiego i Joanny Jabłonki
Akt małżeństwa Stefana Kąsinowskiego i Joanny Jabłonki
 
38
Akt małżeństwa Sylwestra Kasperkiewicza i Heleny Lipińskiej
Akt małżeństwa Sylwestra Kasperkiewicza i Heleny Lipińskiej
 
39
Akt małżeństwa Sylwestra Kasperkiewicza i Klary Piątek w 1824 r.
Akt małżeństwa Sylwestra Kasperkiewicza i Klary Piątek w 1824 r.
 
40
Akt małżeństwa Szczepana Dębskiego i Teklą Gurbską
Akt małżeństwa Szczepana Dębskiego i Teklą Gurbską
 
41
Akt małżeństwa Telesfora Zatrybowskiego i Marianny Boguradzkiej
Akt małżeństwa Telesfora Zatrybowskiego i Marianny Boguradzkiej
 
42
Akt małżeństwa Tomasza Kasperkiewicza i Katarzyny Czerwińskiej
Akt małżeństwa Tomasza Kasperkiewicza i Katarzyny Czerwińskiej
 
43
Akt małżeństwa Tomasza Klimkowskiego i Karoliny Kowalkowskiej
Akt małżeństwa Tomasza Klimkowskiego i Karoliny Kowalkowskiej
 
44
Akt małżeństwa Wincentego Kuczkowskiego i Heleny Kakowskiej
Akt małżeństwa Wincentego Kuczkowskiego i Heleny Kakowskiej
 
45
Akt metrykalny urodzenia Edwarda Podczaskiego
Akt metrykalny urodzenia Edwarda Podczaskiego
 
46
Akt odstąpienia wierzytelności  wsi Podczachy przez Marcina Strusińskiego na rzecz Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja z 1603 r. (fragment)
Akt odstąpienia wierzytelności wsi Podczachy przez Marcina Strusińskiego na rzecz Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja z 1603 r. (fragment)
Podczachy odstąpienie wierzytelności
Przed sądem i aktami niniejszymi grodzkimi łęczyckimi osobiście się stawiając, szlachetny Marcin Strusiński ze Strusina w ziemi płockiej, odstępując od prawa i jurysdykcji przysługujących jemu i jego wszelkiej własności ze strony wspomnianej tejże ziemi, zaś jurysdykcji wspomnianej niniejszej ziemi łęczyckiej w tej sprawie poddając siebie, swoje dobra i swoich spadkobierców, na ile będzie to tej sprawy dotyczyło, pozostając zdrowym na ciele i tak samo na umyśle, jawnie i w sposób wyraźny oświadczył, że całą i pełną wierzytelność dóbr swoich we wsi i majętności Podczachy na ziemi gostynińskiej i w powiecie gąbińskim położonych, które temuż składającemu oświadczenie zmarły szlachetnie urodzony Bartłomiej Podczaski,notariusz ziemi gostynińskiej, na sumę 400 florenów w polskim pieniądzu wobec akt grodzkich gostynińskich dał w zastaw i i dał jako porękę, z przyjęciem w całości tejże pierwotnej wierzytelności, z tychże dóbr prawem, władztwem, własnością, użytkami, pożytkami, korzyściami, oraz z ogółem wszystkimi przynależnościami,przyległościami, zyskami i dochodami, wraz z gotowym posiadaniem, ochroną, ewikcją [zabezpieczenie przed roszczeniami osób trzecich], i całym dobrodziejstwem pierwotnie zapisanego zastawu, niczego zupełnie z tego, o czym wspomniano, dla siebie ani dla swoich spadkobierców nie zachowując, i niczego w żaden sposób nie wyłączając, lecz tak jak dobra te tegoż składającego oświadczenie na mocy jego prawa zastawnego od wspomnianego Bartłomieja należały i się odnosiły, i tak ja dobra te dzierżył,miał i posiadał, na osobę szlachetnego Wawrzyńca Podczaskiego syna zmarłego Bartłomieja, i jego spadkobierców,na sumę w takiej samej wysokości 400 florenów w polskim pieniądzu, której przyjęcie jako zadośćuczynienia odnośnie tej sprawy kwituje, wieczyście daje, daruje, przelewa, jako też faktycznie dał,darował, przelał i odstąpił, by przez tegoż Wawrzyńca lub jego spadkobierców dobra wyżej wspomnianej aktem tym odstąpione mogły być trzymane, dzierżone, użytkowane, i w sposób trwały i bezpieczny posiadane, zgodnie z długiem i pierwotnym zapisem zastawnym, aż do całkowitego i pełnego spłacenia sumy wyżej wspomnianej, zgodnie ze zwyczajem i prawem. Wobec tego samego urzędu wyżej wspomniany składający oświadczenie Marcin dał i przyznał temuż Wawrzyńcowi i jego spadkobiercom rzeczywiste i faktyczne wprowadzenie do tychże dóbr i ich wraz z użytkowaniem bezpieczne posiadanie, przez woźnego i dwóch szlachciców, którego i których swobodnie sobie wybrać będzie mógł, w siedzibie sądu właściwego dla tychże dóbr. Na mocy dobrowolnego oświadczenia odnośnie tego, o czym wspomniano.
 
47
Akt ślubny Wacławy Pawłoszewskiej z Gustawem Bączkowskim
Akt ślubny Wacławy Pawłoszewskiej z Gustawem Bączkowskim
 
48
Akt ślubu Antoniego Podczaskiego i Stefanii Majewskiej
Akt ślubu Antoniego Podczaskiego i Stefanii Majewskiej
 
49
Akt ślubu Józefa Majewskiego i Eleonory Podczaskiej
Akt ślubu Józefa Majewskiego i Eleonory Podczaskiej
 
50
Akt ślubu Józefa Wilkowskiego i Józefy Hankiewicz
Akt ślubu Józefa Wilkowskiego i Józefy Hankiewicz
 

    1 2 3 4 5 ... 10» dalej»