Dokumenty


Results 1 do 50 z 234     » Zobacz galerię

    1 2 3 4 5 dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
1
 Zapis w MRPS-1502 r.
Zapis w MRPS-1502 r.
Zwolnienie Stanisława Podczaskiego z wyprawy wojennej przeciwko Moskalom w 1502 r., w związku z tym, że jego synowie Mikołaj i Andrzej, niewydzieleni majątkowo, służą wojskowo w Wielkim Księstwie Litewskim uczestnicząc a działaniach przeciw wojskom moskiewskim.
 
2
Akt Anny z Tębińskich wdowy po Bartłomieju Podczaskim z Sejkowicz z ziemi gostynińskiej. 1589 r.
Akt Anny z Tębińskich wdowy po Bartłomieju Podczaskim z Sejkowicz z ziemi gostynińskiej. 1589 r.
Stawiając się osobiście przed urzędem i aktami niniejszymi grodzkimi łęczyckimi, szlachetna Anna córka zmarłego szlachetnego Floriana Trębińskiego, i owdowiała małżonka szlachetnego zmarłego Bartłomieja Podczaskiego, w Sejkowiczach w ziemi gostynińskiej i powiecie gąbińskim, na mocy tak prawa przekształcenia posagu, jak i prawa dożywocia tenutariuszka, zdrowa na ciele i umyśle, odstępując prawo swoje ziemskie jakiekolwiek sobie przysługujące, a niniejszej jurysdykcji grodzkiej się poddając,publicznie i wyraźnymi słowami oświadczyła, że z dożywocia przez wspomnianego zmarłego Bartłomieja Podczaskiego męża swojego na dobrach Sejkowicze uczynionemu dla szlachetnego Floriana Podczaskiego,syna swojego prawowitego, jako z dóbr dziedzicznych rezygnuje, i z samej umowy dożywocia rezygnuje i ją wieczyście unieważnia, z dodaniem także tego, że ta sama Anna na mocy dobrowolnej ugody pod swoją wolę i nadzór przyjęła szlachetnego Jana Podczaskiego syna swojego młodszego, i szlachetną Zofię córkę, wraz ze wszystkimi rzeczami ruchomymi i nieruchomymi, pod opiekę swoją, wyżywienie i utrzymanie,wyżej wspomnianego Jana aż do jego lat sprawnych, wspomnianą zaś Zofię do jej zamążpójścia.
 
3
Akt chrztu
Akt chrztu
 
4
Akt chrztu Jana Podczaskiego z dn. 17 lutego 1775
Akt chrztu Jana Podczaskiego z dn. 17 lutego 1775
 
5
Akt chrztu Józefaty Podczaskiej. 21.05.1769 r.
Akt chrztu Józefaty Podczaskiej. 21.05.1769 r.
 
6
Akt darowizny z 1765 r.
Akt darowizny z 1765 r.
Akt darowizny w postaci majątku Łubno Kaspra Byszewskiego dla córki Zofii Byszewskiej, małżonki Wojciecha Podczaskiego.
 
7
Akt małżeński Ignacego Podczaskiego i Marianny Wilkowskiej
Akt małżeński Ignacego Podczaskiego i Marianny Wilkowskiej
 
8
Akt małżeński Katarzyny ( Apolonii) Kasperkiewicz  1859 r.
Akt małżeński Katarzyny ( Apolonii) Kasperkiewicz 1859 r.
 
9
Akt małżeństwa Antoniego Grzybowskiego i Marianny Biedrzyckiej
Akt małżeństwa Antoniego Grzybowskiego i Marianny Biedrzyckiej
 
10
Akt małżeństwa Bronisława Grzybowskiego i Rozalii Jankowskiej
Akt małżeństwa Bronisława Grzybowskiego i Rozalii Jankowskiej
 
11
Akt małżeństwa Felicjana Grzybowskiego i Wiktorii Rawy
Akt małżeństwa Felicjana Grzybowskiego i Wiktorii Rawy
 
12
Akt małżeństwa Feliksa Niwińskiego i Erazmy Podczaskiej
Akt małżeństwa Feliksa Niwińskiego i Erazmy Podczaskiej
 
13
Akt małżeństwa Feliksy Pawłoszewskiej
Akt małżeństwa Feliksy Pawłoszewskiej
 
14
Akt małżeństwa Grzegorza Biedrzyckiego i Rozalii z Trosińskich
Akt małżeństwa Grzegorza Biedrzyckiego i Rozalii z Trosińskich
 
15
Akt małżeństwa Ignacego Kąsinowskiego i Agnieszki Mokrosowskiej
Akt małżeństwa Ignacego Kąsinowskiego i Agnieszki Mokrosowskiej
 
16
Akt małżeństwa Ignacego Kasperkiewicza z Agnieszką Herą
Akt małżeństwa Ignacego Kasperkiewicza z Agnieszką Herą
 
17
Akt małżeństwa Ignacego Sadowskiego z Honoratą Podczaską
Akt małżeństwa Ignacego Sadowskiego z Honoratą Podczaską
 
18
Akt małżeństwa Jana Niwińskiego i Tekli Olechowskiej
Akt małżeństwa Jana Niwińskiego i Tekli Olechowskiej
 
19
Akt małżeństwa Jana Podczaskiego i Zofii Rzepeckiej
Akt małżeństwa Jana Podczaskiego i Zofii Rzepeckiej
 
20
Akt małżeństwa Jana Wilkowskiego i Michaliny Puśnikowskiej
Akt małżeństwa Jana Wilkowskiego i Michaliny Puśnikowskiej
 
21
Akt małżeństwa Jana Zwolińskiego
Akt małżeństwa Jana Zwolińskiego
 
22
Akt małżeństwa Józefa Grzybowskiego  i Rozalii Trosińskiej
Akt małżeństwa Józefa Grzybowskiego i Rozalii Trosińskiej
 
23
Akt małżeństwa Józefy Pawłoszewskiej
Akt małżeństwa Józefy Pawłoszewskiej
 
24
Akt małżeństwa Magdaleny Kąsinowskiej i Jana Aleksandrowicza
Akt małżeństwa Magdaleny Kąsinowskiej i Jana Aleksandrowicza
 
25
Akt małżeństwa Michała Kąsinowskiego i Tekli Szmideckiej
Akt małżeństwa Michała Kąsinowskiego i Tekli Szmideckiej
 
26
Akt małżeństwa Rafała Warząchowskiego i Agnieszki Pępkiewicz
Akt małżeństwa Rafała Warząchowskiego i Agnieszki Pępkiewicz
 
27
Akt małżeństwa Sebastiana Kasperkiewicza i Franciszki Tokarskiej
Akt małżeństwa Sebastiana Kasperkiewicza i Franciszki Tokarskiej
 
28
Akt małżeństwa Stanisława Kąsinowskiego i Konstancji Madalińskiej
Akt małżeństwa Stanisława Kąsinowskiego i Konstancji Madalińskiej
 
29
Akt małżeństwa Stefana Kąsinowskiego i Joanny Jabłonki
Akt małżeństwa Stefana Kąsinowskiego i Joanny Jabłonki
 
30
Akt małżeństwa Sylwestra Kasperkiewicza i Heleny Lipińskiej
Akt małżeństwa Sylwestra Kasperkiewicza i Heleny Lipińskiej
 
31
Akt małżeństwa Sylwestra Kasperkiewicza i Klary Piątek w 1824 r.
Akt małżeństwa Sylwestra Kasperkiewicza i Klary Piątek w 1824 r.
 
32
Akt małżeństwa Szczepana Dębskiego i Teklą Gurbską
Akt małżeństwa Szczepana Dębskiego i Teklą Gurbską
 
33
Akt małżeństwa Telesfora Zatrybowskiego i Marianny Boguradzkiej
Akt małżeństwa Telesfora Zatrybowskiego i Marianny Boguradzkiej
 
34
Akt małżeństwa Tomasza Kasperkiewicza i Katarzyny Czerwińskiej
Akt małżeństwa Tomasza Kasperkiewicza i Katarzyny Czerwińskiej
 
35
Akt małżeństwa Tomasza Klimkowskiego i Karoliny Kowalkowskiej
Akt małżeństwa Tomasza Klimkowskiego i Karoliny Kowalkowskiej
 
36
Akt metrykalny urodzenia Edwarda Podczaskiego
Akt metrykalny urodzenia Edwarda Podczaskiego
 
37
Akt odstąpienia wierzytelności  wsi Podczachy przez Marcina Strusińskiego na rzecz Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja z 1603 r. (fragment)
Akt odstąpienia wierzytelności wsi Podczachy przez Marcina Strusińskiego na rzecz Wawrzyńca Podczaskiego, syna Bartłomieja z 1603 r. (fragment)
Podczachy odstąpienie wierzytelności
Przed sądem i aktami niniejszymi grodzkimi łęczyckimi osobiście się stawiając, szlachetny Marcin Strusiński ze Strusina w ziemi płockiej, odstępując od prawa i jurysdykcji przysługujących jemu i jego wszelkiej własności ze strony wspomnianej tejże ziemi, zaś jurysdykcji wspomnianej niniejszej ziemi łęczyckiej w tej sprawie poddając siebie, swoje dobra i swoich spadkobierców, na ile będzie to tej sprawy dotyczyło, pozostając zdrowym na ciele i tak samo na umyśle, jawnie i w sposób wyraźny oświadczył, że całą i pełną wierzytelność dóbr swoich we wsi i majętności Podczachy na ziemi gostynińskiej i w powiecie gąbińskim położonych, które temuż składającemu oświadczenie zmarły szlachetnie urodzony Bartłomiej Podczaski,notariusz ziemi gostynińskiej, na sumę 400 florenów w polskim pieniądzu wobec akt grodzkich gostynińskich dał w zastaw i i dał jako porękę, z przyjęciem w całości tejże pierwotnej wierzytelności, z tychże dóbr prawem, władztwem, własnością, użytkami, pożytkami, korzyściami, oraz z ogółem wszystkimi przynależnościami,przyległościami, zyskami i dochodami, wraz z gotowym posiadaniem, ochroną, ewikcją [zabezpieczenie przed roszczeniami osób trzecich], i całym dobrodziejstwem pierwotnie zapisanego zastawu, niczego zupełnie z tego, o czym wspomniano, dla siebie ani dla swoich spadkobierców nie zachowując, i niczego w żaden sposób nie wyłączając, lecz tak jak dobra te tegoż składającego oświadczenie na mocy jego prawa zastawnego od wspomnianego Bartłomieja należały i się odnosiły, i tak ja dobra te dzierżył,miał i posiadał, na osobę szlachetnego Wawrzyńca Podczaskiego syna zmarłego Bartłomieja, i jego spadkobierców,na sumę w takiej samej wysokości 400 florenów w polskim pieniądzu, której przyjęcie jako zadośćuczynienia odnośnie tej sprawy kwituje, wieczyście daje, daruje, przelewa, jako też faktycznie dał,darował, przelał i odstąpił, by przez tegoż Wawrzyńca lub jego spadkobierców dobra wyżej wspomnianej aktem tym odstąpione mogły być trzymane, dzierżone, użytkowane, i w sposób trwały i bezpieczny posiadane, zgodnie z długiem i pierwotnym zapisem zastawnym, aż do całkowitego i pełnego spłacenia sumy wyżej wspomnianej, zgodnie ze zwyczajem i prawem. Wobec tego samego urzędu wyżej wspomniany składający oświadczenie Marcin dał i przyznał temuż Wawrzyńcowi i jego spadkobiercom rzeczywiste i faktyczne wprowadzenie do tychże dóbr i ich wraz z użytkowaniem bezpieczne posiadanie, przez woźnego i dwóch szlachciców, którego i których swobodnie sobie wybrać będzie mógł, w siedzibie sądu właściwego dla tychże dóbr. Na mocy dobrowolnego oświadczenia odnośnie tego, o czym wspomniano.
 
38
Akt ślubny Wacławy Pawłoszewskiej z Gustawem Bączkowskim
Akt ślubny Wacławy Pawłoszewskiej z Gustawem Bączkowskim
 
39
Akt ślubu Antoniego Podczaskiego i Stefanii Majewskiej
Akt ślubu Antoniego Podczaskiego i Stefanii Majewskiej
 
40
Akt ślubu Józefa Majewskiego i Eleonory Podczaskiej
Akt ślubu Józefa Majewskiego i Eleonory Podczaskiej
 
41
Akt ślubu Józefa Wilkowskiego i Józefy Hankiewicz
Akt ślubu Józefa Wilkowskiego i Józefy Hankiewicz
 
42
Akt ślubu Wandy Śliwińskiej z d. Kozakiewicz i Alfonsa Thiell
Akt ślubu Wandy Śliwińskiej z d. Kozakiewicz i Alfonsa Thiell
 
43
Akt urodzenia Agnieszki Kasperkiewicz z 1787 r.
Akt urodzenia Agnieszki Kasperkiewicz z 1787 r.
 
44
Akt urodzenia Aleksandra Pawłoszewskiego
Akt urodzenia Aleksandra Pawłoszewskiego
 
45
Akt urodzenia Aleksandry
Akt urodzenia Aleksandry
 
46
Akt urodzenia Aleksandry
Akt urodzenia Aleksandry
 
47
Akt urodzenia Aleksandry Podczaskiej
Akt urodzenia Aleksandry Podczaskiej
 
48
Akt urodzenia Anastazji Kasperkiewicz 1777 r.
Akt urodzenia Anastazji Kasperkiewicz 1777 r.
 
49
Akt urodzenia Anastazji Kasperkiewiczówny w 1843 r.
Akt urodzenia Anastazji Kasperkiewiczówny w 1843 r.
 
50
Akt urodzenia Andrzeja Wilkowskiego
Akt urodzenia Andrzeja Wilkowskiego
 

    1 2 3 4 5 dalej»