STOPKA

Właściciel - Henryk Podczaski
Rok założ. 2006.
Kontakt - bishen@wp.pl

Strona genealogiczna w sieci
Genealogii Polskiej


LICZBA WIZYT

Darmowy licznik odwiedzinHistorie

» Pokaż wszystko     1 2 3 4 5 ... Dalej»     » Pokaz slajdów

HERBY PODCZASKICHRAWICZ


RAWA ... Ex Bohemica gente, quae illic Vrsoviczy nominantur, ducens genus, a Bohemiae ducibus ob perfidie scelus cum omni eorum cognatione exterminati preter paucos, qui in Poloniam fugientes, in notabilem crevere familiam. Severi, audaces et crudeles viri; nonnulli etiam sangyinarii, periculorum contemptores.

RAWA ... wywodzący się z plemienia czeskiego, gdzie nazywani są Wrszowcami; z powodu zbrodni wiarołomstwa wytraceni z całym ich rodem przez książąt Czech, z wyjątkiem niewielu, którzy uszedłszy do Polski rozrośli się w znakomitą rodzinę. Mężowie surowi, nieustraszeni i okrutni, niektórzy również skłonni do rozlewu krwi, gardzący niebezpieczeństwami.

Jan Długosz, Insignia, 18

Opisanie Herbu Powinna być panna rozczesana,w koronie na głowie, ręce obie do góry rozszerzone i trochę podniesione mająca, w sukni, tylko po ramiona gołe ręce, siedząca na niedźwiedziu, czarnym, w lewą tarczy bieżącym, prawa noga przednia jak do biegu podniesiona u niego, w polu żółtym. W hełmie nad koroną między dwiema jelenimi rogami pół niedźwiedzia większe, obróconego w lewą tarczy, jakby siedzącego, nogę przednią spuścił, w prawej różą trzyma.

Kasper Niesiecki, Herbarz, VIII, 97

 

Legenda herbowa I

Wawrzyniec Lorek, Bożej nazwany, z familii Rawitów, od Bretysława księcia czeskiego urażony, że całą jego familią z państw swoich rugował, zabił go, na którego miejsce gdy Borzywoj brat jego rządy czeskie objął, Bożejowi i Mutynie, bratu jego rodzonemu, darowawszy zabójstwo, do łaski przywrócił ... , atoli Światopełk książę czeski w roku 1108 Mutynę i z synami dwiema jego, Bożejem i Borszakiem, także Unisława i Domisława, wszystko to Rawiczanie byli, pozabijać kazał, czym przerażeni drudzy tegoż domu familianci do Polski się wynieśli; przyjął ich mile Bolesław Krzywousty, król polski i w dobra ich w rawskim województwie opatrzył, gdzie wiele zamków i miast pofundowali i familią swoją w tym kraju rozplenili.

Kasper Niesiecki, Herbarz, VIII, 98-99

 

Legenda herbowa II

Legenda herbowa głosi, że po śmierci króla Anglii Kanuta Wielkiego (syna Swenona I i Sygrydy ( córki Mieszka I) państwo dostało się synowi zmarłego monarchy - Swenonowi. Obarczono go również obowiązkiem uposażenia swojej siostry - Klotyldy gdy ta zdecyduje się na zamążpójście. Gdy jednak do Londynu zaczęli zjeżdżać swaci dopytujący o rękę królewny, źli doradcy namówili młodego króla do wydania siostry na pożarcie czarnemu niedźwiedziowi, żyjącemu w jaskini i zagarnięcia posagu dla siebie. Modlitwy dziewicy spowodowały jednak, iż groźny zwierz dał się okiełznać pasem królewny. Niedoszła ofiara wróciła tryumfalnie do zamku , jadąc na grzbiecie niedźwiedzia, używając pasa jako cugli. Przerażony oczywistym cudem brat prosił siostrę o przebaczenie i zwrócił jej zagrabione skarby. Królewna po jakimś czasie wyszła za mąż za księcia Lotaryngii. Szczęśliwe małżeństwo Bóg obdarzył siedmioma synami, z których kilku zamieszkało w innych krajach, gdzie znaleźli dla siebie żony. Dwóch synów Klotyldy osiadło w Polsce, pod Rawą. Na wieczną pamiątkę cudownego wybawienia matki umieścili w swoim herbie rodowym dziewicę z koroną na głowie, siedzącą na czarnym niedźwiedziu. Nazwa herbu wzięła się od ich nowej siedziby.

 

 

Herbowni

BARANOWSKI * BIEDRZYCKI * BIELSKI * BINBINK * BOGUSKI * BORYSZEWSKI * CELGOWSKI * CHOBRZYŃSKI * CZERSKI * CZYSTA * DĄBROWSKI * DĘBIŃSKI * DEMBIŃSKI * DERGON DRZEWIECKI * GANOLIPSKI * GAWROŃSKI * GALIMSKI * GNIEWOSZ * GOŁYŃSKI * GÓRSKI * GOWARCZEWSKI * GOWOREK * GRĄDZKI * GROT * GROTOWSKI * GUT * JAROCKI *JASIEŃSKI * JASILKOWSKI * JEZIORKOWSKI * JASTKOWSKI * KAMIEŃSKI * KARWOWSKI * KIEMLICZ * KŁOCZKOWSKI * KOSECKI * KOSIŃSKI * KOSTRO * KRAŚNICKI * KUROSZ * LASOTA * LENIEK * LINOWSKI * LIPICKI * MAŁGIEWSKI * MĘCZYŃSKI * MEŁGIEWSKI * MICHOWSKI * MIKUŁOWSKI * NIESIELKOWSKI * NIEDZIAŁKOWSKI * NIEMCEWICZ * NOSKOWSKI * NOWOMIEJSKI * NOŻOWSKI * OLĘDZKI * OKOLSKI * OLSZEWSKI * OSKI * OWSIANY * OSTROWSKI * OTREMBUS * OŻAROWSKI * OŻGA * PODCZASKI * PRUSIŃSKI * PRZYJEMSKI * RĄBLEWSKI * PSZCZYŃSKI * RACIBORSKI * RADZIEJOWSKI * RESZCZEŃSKI * ROGOLIŃSKI * ROKICKI * RUSIECKI * RUDZIŃSKI * SAMBORZECKI * SIEDLECKI * SKAWIŃSKI * SKINDER * SŁUPECKI * SKOWIESKI * SNOPKOWSKI *SOŁOMERECKI * STECKI * SULISZEWSKI * SUM * SZCZERBA * SZYDŁOWSKI * TADEJOWSKI * TRZCIŃSKI * WARSZ * WĘGRZYNOWSKI * WISIMIRSKI * WILKOWSKI * WOJCIŃSKI * WOJCZYŃSKI * WOLSKI * WOŁMIŃSKI * WOŁUCKI * WOŹNICKI * ZABOROWSKI * ZAŁUSKI * ZACZKOWSKI * ZAWADA * ZIEMACKI * ZWAN * ŻELAZO * ŻOŁĘDKOWSKI *

Duńczewski, Kuropatnicki, Małachowski i Wielądek następujące familie równie do herbu Rawicz podciągają: BILBINK * DEPULT * FRIBES * KTENTEWICZ * KOCHAN * LASOTOWICZ * MĘCIŃSKI * MITROWSKI * MODLISZEWSKI * NIESUŁKOWSKI PRANDOTA PRZYSTAŁOWICZ * SZACIŃSKI * STRACHOCKI * WARSZAWSKI * WYSZOMIRSKI * ZIEMAK

Kasper Niesiecki, Herbarz, VIII, 99 - 100

 

Znane osoby herbu Rawicz

Józef Maria Bocheński - logik, filozof

Andrzej Samuel Dembiński - kastelan biecki

Walenty Dembiński - kanclerz wielki koronny i podskarbi wielki koronny

Andrzej Gawroński - biskup krakowski

Jan Grot - biskup krakowski

Erazm Grotowski - generał armii

Jerzy Grotowski - światowej sławy twórca teatru alternatywnego

Kazimierz Grotowski - prof. fizyki jądrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jadwiga Kaczyńska - polski filolog, matka Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Piotr Kłoczewski - kasztelan zawichojski

Adam Kosiński - kasztelan podlaski

Antoni Amilkar Kosiński - generał, uczestnik powstania kościuszkowskiego

Krzysztof Kosiński - hetman kozacki

Stanisław Rawicz Kosiński - inżynier kolejnictwa

Ksawery Kossecki - generał

Stefan Kossecki - generał

Julian Ursyn Niemcewicz - dramaturg, pisarz

Szymon Okolski - dominikanin, heraldyk

Władysław Olędzki - harcmistrz, założyciel harcerstwa na Ursynowie, organizator harcerskiej poczty polowej w czasie II Wojny Światowej

Antoni Jan Ostrowski - generał, założyciel Tomaszowa Mazowieckiego

Juliusz Karol Ostrowski - heraldyk, działacz katolicki

Tomasz Adam Ostrowski - marszałek Sejmu, podskarbi nadworny koronny

Władysław Ostrowski - marszałek Sejmu

Adam Ożarowski - rosyjski generał kawalerii, hrabia

Jerzy Marcin Ożarowski - podstoli wielki koronny, oboźny wielki koronny

Kajetan Ożarowski - generał wojsk polskich

Piotr Ożarowski - hetman wielki koronny

Jan Prandecki-Prandota - generał wojsk polskich, otrzymał order Vitruti Militari

Adam Olbracht Przyjemski - oboźny wielki koronny, założyciel Rawicza

Andrzej Przyjemski - marszałek nadworny koronny

Stanisław Przyjemski - marszałek wielki koronny

Bronisław Regulski - generał

Jerzy Regulski - profesor nauk technicznych i ekonomicznych

Józef Regulski-Falk - żołnierz, kawaler Virtuti Militari

Andrzej Sapkowski - pisarz

Jerzy Zdziechowski - minister skarbu w latach 1925 - 1926

Kazimierz Zdziechowski - pisarz, publicysta, krytyk literacki

Marian Zdziechowski - rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Roman Warszewski - dziennikarz i pisarz, autor wielu książek, w tym kilku bestsellerów

Postacie fikcyjne

Andrzej Kmicic - główny bohater powieści "Potop" Henryka Sienkiewicza

Basia Wołodyjowska z d. Jeziorkowska - bohaterka "Pana Wołodyjowskiego" Henryka Sienkiewicza

Adam Wejdnar - postać z powieści "Boży bojownicy" Andrzeja Sapkowskiego

Kiemlicze - ojciec z synami, Damianem i Kosma, bohaterowie powieści "Potop" Henryka Sienkiewicza
ROLA

ROLYA - Genus Polonicum: viri simplices, mediocritate contenti.

 

ROLA - Ród polski: mężowie prości, gustujący w umiarze.

Jan Długosz, Insignia 26

 

 

Opisanie Herbu

Róża powinna być biała w środku tarczy, w polu czerwonym, wkoło której trzy kroje, jeden prosto od dołu jej, drugie dwa z boku. Na hełmie pięć piór strusich.

Kasper Niesiecki, Herbarz, VIII, 133

 

Legenda herbowa

Kawaler znaczny w Polszcze z domu Porajczyk, umierając, jedynaczkę córkę swoją w opiekę oddał książęciu, ten ją zasłużonemu sobie rycerzowi herbu Kroje w małżeństwo oddał, więc żeby pamiątka wieczna została z tej ligi, potomstwu z tego małżeństwa rozrodzonemu w ten kształt herb ufundował, to jest różą damy osadził między krojami ojczystymi tego rycerza.

 

Kasper Niesiecki, Herbarz., VIII, 134

 

Herbowni

ARCISZEWSKl * BARTOCHOWSKI * BIAŁACZOWSKI * BOLKOWSKI * BORUCKI * CHRAPICKI * CHROŚCICKI * DOBROGOST * DWORZAŃSKI * GADOMSKI * GAJEWSKI * GAWROiŃSKI * GOGOLIŃSKI * GOLSKI * GOSŁOWSKI * GUMOWSKI * JANICKI * JANUSZOWSKI * JAROCHOWSKI * KŁOSOWSKI * KOBYLNICKI * KOCHAŃSKI * KOMOROWSKI * KONARSKI * KOZIELSKI * KRZĘCIEWSKI * KUCHARSKI * LUBIENIECKI * ŁUBNICKI * MARCINOWSKI * MIELICKI * MIŃSKI * MODRZEWSKI * NIEGIBULSKI * NIEMOJEWSKI * OSSOWSKI * OWSIANY * PIEKARSKI * PNIEWSKI * PODCZASKI * PUCEK * ROGASKI * ROLA * RÓŻYCKI * RUSIEŃSKI * RZESZEWSKI * SADKOWSKI * SZCZYCIŃSKI * SKIBICKI * SKORWID *SKOTNICKI * SLUBICKI * SOKOŁOWSKI * STANISŁAWSKI * STĘŻYCKI * ŚWIĘTOSŁAWSKI * TARNOWSKI * WARGAWSKI * WIOTESKI * WITOWSKI * WITUŃSKI * WOLSKI * WYSZCZELSKI * ZALESKI * ZAŁUSKOWSKI * ZBIJEWSKI

Duńczewski, Kuropatnicki, Małachowski i inni następujące familie równie do herbu tego podciągają:
LUBIENIEK * LUBLIŃSKI * SATKOWSKI * ŚCISIEŃSKI * SLUBICKI * STĘSICKI * WAWRZECKI

Kasper Niesiecki, Herbarz, VIII, 135 

PORAJ

 

ROSA - Ex Bohemia ducens originem...domus ipsa accepit Poray proclamacionem. In potacionem proclivi.

 

RÓŻA - z Czech biorąc początek... dom ów przyjął zawołanie Poraj. [ Mężowie jego] skłonni do pijatyki.

 

Jan Długosz, Insignia, 17-18

 

Opisanie herbu Róża biała o pięciu listkach w polu czerwonym być powinna. Nad hełmem i koroną takaż róża.

 

Kasper Niesiecki, Herbarz, VII, 388

 

Legenda herbowa

Wszyscy się na to zgadzają, że ten herb z Czech do Polski przyszedł z Porajem, rodzonym bratem św. Wojciecha, biskupa i męczennika, gdy ten Dąbrówkę z innymi panami czeskimi Mieczysławowi, monarsze polskiemu, odprowadziwszy i w tych krajach upodobawszy sobie, tu osiadł i godne potomstwo zostawił. Pierwszych zaś początków tego herbu, skąd, kiedy i komu nadany, trudno zgadnąć.

Kasper Niesiecki, Herbarz, VII, 388-389

 

Herbowni

Alantowicz, Ambroziewicz, Ambrożewicz, Antoszewski, Augustynowicz, Badowski, Belimin, Bernacki, Biemacki, Bieńkowski, Biernacki, Bierzgliński, Biligin, Bilimin, Bilimowicz, Bilmin, Birgiałło, Blęcki, Boczowski, Bodzanta, Bogdański, Boguchwał, Boiński, Bortkiewicz, Borysewicz, Borysiewicz, Borysowicz, Borysowski, Boryszewski, Boryszowski, Borzyszewski, Brużewicz, Brzezieński, Brzeziński, Brzozowski, Buczeński, Budziński, Bukowski, Buszyński, Bużeński, Bylina, Cantelli, Cebrowski, Chlebowski, Chmielecki, Chmielicki, Chodcza, Chodubski, Cholewiński, Chomentowski, Chomętowski, Chomicz, Chomiński, Chotecki, Chraplewski, Chrapowicki, Chrapowski, Chraszczewski, Chraszewski, Chrzanowski, Chrząnowski, Chrzonowski, Chybowski, Ciesielski, Cieszkowski, Czadowski, Czapikowski, Czasławsk, Czesławski, Czestek, Czostkowski, Dąbrowski, Dembicki, Dembowiecki, Dębicki, Dębnicki, Długosz, Dobrosołowski, Dobrosułowski, Dobrzechowski, Dobrzela, Dobrzelewski, Dobrzelowski, Dobrzyński, Dombrowski, Dominikowski, Drachowski, Druktejn, Dulski, Dworzysowski, Dworzyszewski, Dworzyszowski, Eynik, Gadamowicz, Gajecki, Galicki, Garczyński, Garkowski, Garliniński, Garliński, Garmuchowski, Garnisz, Garnkowski, Garnuchowski, Garnysz, Gawłowicki, Gazuba, Gedroic, Gedroyć, Gedruc, Geżgowd, Gidelski, Gidzielski, Gidziński, Gierzyński, Gierżod, Gieżdowd, Gładysz, Głoskowski, Głuch, Gniewiecki, Gniewięcki, Goczałkowski, Gogolewski, Golemowski, Gołembiowski, Gołembowski, Gołębiowski, Gołębowski, Gołuński, Gorecki, Gorski, Goryński, Go(ó)rzyński, Gotkowski, Goydymowicz, Górecki, Górski, Górzeński, Grejcz, Grocholski, Grochowicki, Grodecki, Groth, Grudziński, Gruszczyński, Grzybowski, Halicki, Harnysz, Hickiewicz, Hollak, Imieliński, Imielnicki, Iskrzycki, Iwanowski, Izbieński, Izbiński, Izkrzycki, Jaka, Jakimowski, Jakka, Jaktorowski, Jakubowski, Jakusz, Jamiołowski, Jankowski, Janowicz, Jaraczewski, Jaraczowski, Jarczyński, Jarocki, Jaromin, Jaroskowski, Jaroszkowski, Jasieński, Jastrzębowski, Jaszeński, Jelec, Jemielski, Jemiołowski, Jeżewski, Jeżowski, Jurach, Juracha, Jurowski, Juszkiewicz, Kadłubek, Kalski, Kamieński, Kandyba, Kandzierzawski, Karczewski, Karczowski, Karsza, Karszewski, Karsznicki, Karśnicki, Kaszliński, Kaszowski, Kaszuba, Kaszyc, Kaszyński, Katerla, Keszowski, Kęsowski, Kielpsz, Klibako, Kobielski, Kodeński, Kodrembski, Kodrepski, Kodrębski, Kodź, Konarzewski, Konczewski, Kontelli, Kopec, Kopeć, Korbecki, Korotkiewicz, Koszczyc, Koszczycz, Koszyc, Kościerski, Kośmiderski, Kotert, Kotkowski, Kozioróg, Kozłowski, Koźloróg, Koźmiński, Kożuchowski, Krajewski, Kremiński, Krempski, Krępski, Krosiński, Królikiewicz, Królikowicz, Królikowski, Krulikowski, Kruszyński, Krzepicki, Kuczewski, Kuczowski, Kumiewicz, Kuncewicz, Kunczewicz, Kuniewicz, Kuniński, Kuńczewicz, Kuparewicz, Kupcewicz, Kuprewicz, Kurczewski, Kurozwęcki, Kurzewski, Lalewicz, Latkowski, Legaczyński, Leniek, Ligocki, Lipiński, Lipnicki, Lisowski, Lissowski, Lodorowski, Lściński, Lubański, Lubelczyk, Lubieński, Łagiewnicki, Łatkowski, Łątkowski, Łyskowski, Łyszkowski, Mackiewicz, Maćkiewicz, Madejski, Madeyski, Majaczewski, Majaczowski, Makowski, Malicki, Malina, Małdrzycki, Małdrzyk, Małyński, Marszewski, Marzelewski, Meduski, Męciński, Męczyński, Michałowski, Mickiewicz, Mieciecki, Mierucki, Mieruski, Miezewicz, Migdał, Mikorski, Miłoszewski, Miłoszowski, Miniszewski, Mirucki, Młyński, Mniszek, Mojaczewski, Mokrski, Montigajło, Montygajło, Motkowski, Muławski, Naborowski, Nakielski, Narbutowicz, Nidomski, Niechmierowski, Niechmirowski, Nieciecki , Nieciński, Niekmierowski, Niemojewski, Niemsta, Nienadkiewicz, Niesiecki, Niesiołowski, Niewiadomski, Nieznański, Nieżadkiewicz, Niwski, Nowicki, Nyra, Nyrtowt, Ochoński, Olsztyński, Oratowski, Ordychowski, Pachowski, Paciorek, Paczorek, Paluszycki, Pałuski, Pałuszycki, Pampicki, Pantoszewski, Paszkiewicz , Pauszycki, Pawszycki, Pągowski, Perepeliński, Pępecki, Pępicki, Piorunowski, Piotrasz, Piotrowski, Piroski, Pląskowski, Plemiątski, Plemiencki, Plemięcki, Plemiński, Płaskowicki, Płaskowiecki, Płaszkiewicz, Płoński, Pochowski, Podczaski, Poddębski, Podleski, Podlewski, Podłęski, Podolski, Pojedziewicz, Pojodziewicz, Polański, Poleski, Poraj, Porajewski, Porajowski, Porajski, Poraziński, Porzeziński, Potocki, Prącewski, Prątnicki, Prokesz, Przeborowski, Przedborowski, Przepiórkowski, Przyborowski, Przyłubski, Przyłupski, Przyrański, Przysłupski, Pstrokoński, Pstrowski, Pukień, Pułaski, Puławski, Raczkowsk, Radost, Radosz, Radziński, Radzyński, Razniewski, Rdzawski, Rogaczowski, Rogienicki, Roginicki, Romel, Rosen, Rosiński, Rossen, Rozembarski, Rozemberg, Rozenberk, Rożański, Rożecki, Rożęcki, Rożycki, Rómel, Róża, Różański, Różęcki, Różyc, Różycki, Ruczewski, Ruczkowski, Ruczowski, Rudnicki, Rusen, Rusiecki, Ruszkowski, Rużycki, Rymgajło-Gażuba, Rymgłaj, Sadliński, Samproch, Sawrymowicz, Sawrynowicz, Sąchocki, Setbeg, Siekierski, Siekierzecki, Sielecki, Siestrzewitowski, Sipowicz, Siwko, Siwkowicz, Skalski, Skotnicki, Skrzetuski, Skrzetuszewski, Skwaroszewski, Skwiroszewski, Skwyroszewski, Sławuta, Sobiekórski, Sobiekurski, Sobiesierski, Sochocki, Sokołowski, Solski, Sośnicki, Sroma, Sromocki, Sromowski, Stanclewicz, Stanclewski, Stanisławowicz, Strawiński, Strzałkowski, Strzełkowski, Strzeżewski, Strzyżowski, Stypałkowski, Suchecki, Suchocki, Suchożebrski, Suchy, Sulikowski, Suliński, Sulski, Surwiłło, Swinarski, Szado, Szatkowski, Szczerbic, Szczerbicz, Szewczycki, Szlachciński, Sztrzyżowski, Szuliński, Szychucki, Szychutski, Ścisławski, Świechowski, Świerzyński, Świeżyński, Świnarski, Świniarski, Świrzyński, Świżyński, Techmański, Tłoszkiewicz, Tomuski, Tryniski, Tryniszewski, Trzebiński, Tymiński, Tyniecki, Użuliński, Wawrzecki, Wazenberg, Wągrzycki, Weiss, Werner, Weyss(Kryś), Wezenberg, Węgierski, Węgrzycki, Wielewiejski, Wielowiejski, Wielowieyski, Wilczyński, Wielwicki, Wierzchowski, Wiesczyciorowski, Wieszczycierowski, Wieszczyciorowski, Więckowski, Wilczek, Wilczyński, Wiliczko, Wilkowski, Witkiewicz, Witkowski, Witowski, Witwicki, Wodoradzki, Wodzianowski, Wodzijowski, Wodzinowski, Wodzyński, Wojnowicz, Wojnowski, Wojtkuński, Woszczerowicz, Wrzesieński, Wrzesiński, Wybraniec, Wybranowski, Wydrychiewicz, Zadzarowski, Zagajewski, Zakrzeński, Zakrzewski, Zakrzyński, Zaksiński, Zakszeński, Zakszyński, Zaliński , Zaliwski, Zamojski, Zamoszczcki, Zamoyski, Zawadyński, Zawisza, Zbierski, Zbłotnicki, Zbrożek, Zdiarski, Zdzarowski, Zdzenicki, Zdzęnicki, Zdzichowski, Zdżarowski, Zdżarski, Zgierski, Złobnicki, Złotnicki, Znenius, Zwanowski, Zyrnicki, Żabiński, Żaleński, Żarnowski, Żdżarowski, Żernicki, Żłobicki, Żłobnicki, Żołądziowski, Żołędziewski, Żołędziowski, Żołobiecki, Żydowski, Żyrnicki.

 

 

Herbowni

 

Adam Mickiewicz -poeta

Wincenty Kadłubek - kronikarz

Piotr Rusiecki - poeta, bibliofil

Janusz Zakrzeński - aktor

Sylwester Latkowski - reżyser

Włodzimierz Gruszczyński - architekt

Cezary Chlebowski - pisarz

Roman Grodecki - historyk polski, prof. UJ

Marek Sośnicki - aktor, muzyk

Konrad Swinarski - reżyser

Andrzej Więckowski - pisarz, dziennikarz


 

ŚLEPOWRON

 Opisanie Herbu

W polu błękitnym srebrna podkowa skierowana barkiem do góry, na barku podkowy złoty krzyż kawalerski, na którym stoi czarny kruk w prawą stronę obrócony ze złotym pierścieniem w dziobie. W klejnocie taki sam kruk z pierścieniem.

 

Legenda herbowa

Według legendy herb ten przyjał Wegier Korwin, po ślubie z dziewczyną z rodu Pobogow, łącząc znaki obydwu rodzin. Natomiast zdaniem dawnych heraldykow historia kruka w tym godle sięga jeszcze czasow starożytnych. W Rzymie, za czasow Tyberiusza, żyl Valessius Messala Corvinius. Podczas rozstrzygającej bitwy z Frankami zostal on wyzwany na pojedynek przez jednego z przeciwnikow, wojownika o legendarnej sile. W czasie walki nadleciał kruk, usiadł na hełmie Corviniusa i zaczął atakować Franka. Zdezorientowanego przeciwnika pokonał Valerius bez trudu. Na pamiątkę tego zdarzenia Rzymianin umieścił w swoim herbie kruka

 

Herbowni

Adziewicz, Andziewicz, Audziewicz, Awdziewicz, Bagieński, Bagiński, Bagnicki, Bańkowski, Baraniecki, Barański, Barszczewski, Bejnarowicz, Berliński, Bibełowicz, Bigoszewski, Bogiński, Bogusławski, Bohniński, Bolesza, Bonasewicz, Bonasiewicz, Bonaszewicz, Borzymowski, Boski, Bossowski, Bratkowski, Broleński, Bronicki, Brotkowski, Browiński, Bruszewski, Brużewicz, Brzeski, Brzostowski, Buceń, Buczeń, Buczyński, Bujnicki, Bujniewicz, Bujno, Bujwen, Bukon, Bystry, Chaliński, Charbowski, Chełmońskiego, Chodzewski, Chryzolm, Chrzczonowicz, Chrzczonowski, Chudzewski, Ciarnowski, Ciecierski, Ciprski, Czaczkowski, Czajkowski, Czapkowski, Czarnomski, Czartoszewski, Czekotowski, Czerwiakowskiego, Dachnowski, Daczewski, Darowski, Darowski Werycha, Demby, Dęby, Dobrowolski, Dowdorowicz, Dowkont, Drągowski, Drąsutowicz, Drążewski, Drodzieński, Drongutowicz , Drozdziński, Drożeński, Drużyński, Drygalski, Dubiski, Duchna, Duchnowski, Dudorowicz, Dworakowski, Dybowski, Dziczkaniec, Dziekuński, Dzięcielski, Dziwulski, Faśkiewicz, Fiałkowski, Fijałkowski, Filichowski, Filipowski, Filochowski, Florianowicz, Foczyński, Frankowski, Frąckiewicz, Gajewski , Garbaszewski, Gawkowski, Gąsiewski, Gąsiorowski, Gąsowicz, Gęsiewski, Giegnatki, Giegniątko, Gierdziejewski, Gierlach, Glinka, Glinka, Gliński, Głuszczyński, Głyszyński, Goczanowski, Golimunt, Gorka, Gorodelski, Gosiewski, Górnicz, Górski, Grochowarski, Grodecki, Gronkowski Grotowski, Gryziewicz, Gumkowski, Gumowski, Gut, Gutkowski, Gutowski, Gutt, Hałuszczyński, Harbaszewski, Harbowski, Hładunowicz, Horbaszowski, Horodziński, Idziński, Idźkowski, jagniątko, Jagoszewski, Jaguszewski, Jarczowski, Jarmusz, Jarmuszewicz, Jaruszelski, Jaruzelski, Jaruzelski, Jasiewski, Jastrzębski, Jaszewiski, Jaszewski, Jeruzalski, Josiewski, Jórski, Junkiewicz, Jurgielewicz, Jurski, Jurzyc, Jurzyk, Juszkiewicz, Juszkowicz, Juściński, Kabok, Kabot, Kalenczyński, Kaluchniewicz, Kamieński, Karnecki, Karulewicz, Karwowski, Kępkowski, Kierbedzia, Kijuć, Klimaszewski, Klimkowski, Klis, Klusza, Kłopotowski, Kochanowski, Kochnowski, Kochowicz, Kokoszczyński, Kolnarski, Komarczewski, Komarczowski, Komarzewski, Komecki, Komocki, Kończyński, Kończyski, Kopcewicz, Kopciewicz, Kopczyński, Kordecki, Korwin, Kosakiewicz Kossak Kossakiewicz, Kossakowski, Kostecki, Kościanka, Kownacki, Kozłowski, Krasiński, Krasowski, Krassowski, Krażyński, Krokowski, Kroszczyński, Krukowski, Krupiański, Krzemieniewski, Krzewski, Krzymowski, Księżopolski, Kuczkowski, Kuczyński, Kudelski, Kukszyn, Kulesza, Kuleszka, Kuleszyński, Kulka, Kurp, Kurpiewski, Kwir, Kwiro, Lamiecki, Lenarski, Lenart, Leniewicz, Leontowicz, Leźnicki, Ligiejko, Likowski, Liniewicz, Lipczyński, Lipiak, Liping, Lipink, Lissowski, Lubowicki, Lutosławski, Lutostański, Ładnowski, Łaniecki, Łaściszewski, Ławrynowicz, Łopuski, Łowicki, Łowiecki, Łowkiański, Łupianka, Łupieński, Łupiński, Łykoski, Łykowski, Maleciński, Malewski, Malinowski, Małujewicz, Marecki, Marmakiewicz, Matański, Matecki, Maternicki, Medenicki, Medunicki, Meduniewski, Medyniecki, Miełkowski, Mierkowski, Mieroszewskiego, Mieszerawski, Mikucki, Mikuta, Milejko, Milejkowicz, Milewski, Mileyko, Milkowski, Miłkowski, Miłobęcki, Miłobędzki, Miłodrowski, Mirkowski, Miroszewski, Miskiewicz, Miśkiewicz, Młodziejowski, Mnichowicz, Moczydłowski, Morzkowski, Mosicki, Mosiecki, Mościcki, Mościeczny, Mrokowski, Mrowczewski, Mrzeski, Mrzewski, Nasierowski, Nasiorowski, Nasurowski, Nasutowski, Niemierko-Popławski, Niesiorowski, Niestoimski, Niestojemski, Nosek, Nowakowski, Nowodzielski Nowosielski, Nowosilski, Oglęcki, Oględzki, Olizarowicz, Olszewski, Ostrowski, Pabrez, Padlewskiego, Padlewskiego - Skorupka , Pański, Papa, Papieński, Papiński, Pawłowski, Paździerski, Perka, Perkowski, Petrozelin, Pesa, Pęski, Peza, Pienicki, Pietnicki, Pięta, Piętka, Pigienicki, Piotrowski, Piski, Piskowski, Piszkowski, Pniewski, Podczaski, Podernia, Pokłoński , Pomianowski, Popławski, Potyralski, Powiatowski, Prątnicki, Przełomiński, Przełomski, Przestrzelski, Przyborowski, Przyłucki, Przyłuski, Przysiorowski, Puchalski, Pudernia, Puklicz, Pułacki, Pułaski, Puławski, Puzielewicz, Pyszczowski, Rabe, Raczyński, Rajzner, Ramański, Ramocki , Ratyński, Rayczyński, Rączka, Relidzyński, Rembowskiego, Rębowski, Rodliński, Rogalski, Roman, Romański, Romaszkowicz, Romejko, Romeyko, Romocki, Rosalski, Rosiński, Rossalski, Rostocki, Roszeyko, Rozanowicz, Rożanowicz, Rudziewski, Rumocki, Rybałtowski, Rybczyński , Rybicki, Rychliński, Ryczywolski, Rząca, Rzączyński, Rzońca, Sarnacki, Sarnecki, Sarnicki, Sawicki, Sczucki, Sergijewski, Siedmiogrodzki, Siehiejewicz, Sierhejewicz, Sierhiejewicz, Ścibor, Sipniewicz, Sipniewski, Siromski, Skibniewski, Skorupka, Skrodzki, Skwierczyński, Skwirczyński , Sławomier, Słogocki, Sobolewski, Sokołowski, Sokowicz, Spadowski, Spandowski, Starzyński, Stąpaczewski, Suchodolec, Suchodolski, Suchopiątek, Symborski, Syromski, Szabuniewicz, Szczucki, Szemborski, Szempleński, Szempliński, Szeotyc, Szepietowski, Szeplewski, Szerenos, Szeronos, Szlubowski , Szmurło, Szwander, Szymanowski, Szymanowski Korwin, Szymański, Szymborski, Śladowski, Ślepowroński, Ślubowski, Śniciński, Śnieciński, Świderski, Świecki, Taraskowski, Taraszkowski, Tatarowski, Terajewicz, Terajowicz, Topczewski, Trembicki, Trębicki, Trojnicki, Truskolaski, Truskolawski, Truskoleśny, Truszkowski, Trzciński, Trzyciński, Tyborowski, Tyszarski, Ugoski Ujazdowski, Wasianowicz, Wąsowicz-Dunin, Wąż, Wdziekuński, Wereszczatyński, Wędrychowski, Wiercieński, Wierciński, Wierzbicki, Wierzbicki Korwin, Wilkęski, Wilkowski, Wojsiatycz, Wojsznarowicz, Wolski, Woysiatycz, Wróblewski, Wróblewski, Wróżbita, Wyczałkowski, Wyczółkowski, Wyrzykowski, Wyskowski, Wyszkowski, Wyżykowski, Xiężopolski, Zabawski, Zaleski, Zatorski, Zawadzki, Zawadzski, Zawałkiewicz, Zawidzki, Zawidzski, Zbyszyński, Zelachowski, Zera, Zieleznicki, Zieleźnicki, Zimnoch, Złotogórski, Żuk, Zyra, Żelachowski, Zera, Żmijewski, Żmijowski, Żuk, Żyłłok, Żyra

 

 

 

Znane osoby herbu Ślepowron

Antoni Melchior Fijałkowski
Augustyn Kordecki
Stanisław Kierbedź
Zygmunt Krasiński
Edward Krasiński (pamiętnikarz)
Edward Krasiński (rzeźbiarz)
Ignacy Mościcki
Kazimierz Pułaski
Gabriel Rzączyński
Józef Szymanowski
Karol Szymanowski
Romuald Traugutt
Krzysztof Wyszkowski
Janusz Trzciński
Szerokość52.24
Długość21

» Pokaż wszystko     1 2 3 4 5 ... Dalej»     » Pokaz slajdów